KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Boende

Barn och ungdomar under 18 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver bo utanför sitt föräldrahem, kan erbjudas boende i familjehem eller bostad med särskild service.

Barn och ungdomar under 18 år med funktionsnedsättning kan få boende i familjehem eller i bostad med särskild service. För att få boende i familjehem eller bostad med särskild service måste barnet omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn eller ungdomar som familjemedlemmar under en kortare eller längre tid.

Familjehemmet ger stöd med personlig omvårdnad, hushållssysslor, mat, egenvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Vad är en bostad med särskild service?

Ungdomar under 18 år som får beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar flyttar vanligtvis in i lämplig gruppbostad eller servicebostad.

För att ansöka om familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, kontakta biståndshandläggare.

Du hittar mer information om våra särskilda boenden på fliken "Boende, särskilda" i menyn till vänster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov