KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Visselblåsning i Strömstads kommun

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Strömstads kommun har därför en visselblåsarfunktion för dig som har en arbetsrelation till Strömstads kommun.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter sker i Strömstads kommun. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare.

Gör en anmälan om missförhållande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför har Strömstads kommun en visselblåsarfunktion?

I Strömstads kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen, under sekretess rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Strömstads kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Skyddet finns för Strömstads kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Strömstads kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Strömstads kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

För generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till Kommuncenter på 0526-190 00 eller kommuncenter@stromstad.se

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka kommunens upphandlade leverantör Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk. Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten.

Observera - gör du en anmälan behöver du bevaka din e-post för att vid behov logga in och lämna kompletterande information som behövs för att ditt ärenden ska kunna utredas. All kommunikation sker konfidentiellt.

Gör en anmälan om missförhållande eller använd QR-koden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kommer min rapport hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport 036-330 07 40.

Du kan också boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41.

Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon på samma sätt som via webbformuläret.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Karin Mellberg Jansson