KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vattenmätare

Bild på digital vattenmätare

De flesta hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad som mäter hur mycket vatten du förbrukar. Den visar hur mycket du ska betala i rörlig avgift. I de fall mätare saknas betalas en schablonavgift.

Frågor och svar

Så här läser du av mätaren:

 • Kontrollera så att du läser av rätt mätare.
 • Rapportera bara in de fem inramade siffrorna som står i fönstret på mätaren.
 • Har du en digital vattenmätare behöver du inte rapportera vattenmätarställningen.
 • Vattenmätaren avläses av en gång per år.

 • För att säkerställa att mätaren registrerar rätt mängd vatten byts den ut regelbundet, ungefär vart tionde år.
 • Tekniker planerar mätarbyten per område, brev skickas ut i god tid innan planerat vattenmätarbyte. Om föreslagen tidpunkt inte passar finns kontaktuppgifter till teknikern i brevet som möjliggör direktkontakt för att hitta ett lämpligare tillfälle.
 • Om VA-personal inte kunnat få tillgång till vattenmätaren vid utnämnd tid, debiteras fastighetsägaren en kostnad av 605 kr (inkl. moms) enligt vatten- och avloppstaxa ”Förgävesbesök efter överenskommen tid".
 • Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.
 • Vatten- och avloppsavdelningen rekommenderar att läsa av vattenmätaren en gång per månad för att själv kunna ha kontroll om någon vattenläcka uppstår i fastigheten.

Innan vårt besök behöver du förbereda vattenmätarplatsen.

 • Mätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten.
 • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och annan yttre påverkan.
 • Väggparti och golv bör tåla läckage av vatten.
 • Utrymmet ska vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätaren bör monteras i horisontell vinkel och ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor.

Mer information om vattenmätarens placering inomhus. och checklista vid byte av vattenmätare.

Digitala vattenmätare använder sig av ultraljudsteknik, som inte bara mäter vattenförbrukningen men som också förbättrar ekonomin, underlättar administration och avslöjar läckage.

Vatten- och avloppsavdelningens personal kan snabbt och effektivt läsa av digitala mätare genom att köra förbi fastigheten. Detta är både tids- och kostnadsbesparande.

Vattenmätarens display visar följande information:

 • Flow = Pilen visar vilken riktning vattnet har.
 • Leak = Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t.ex. toalett. (Leak dyker upp i skärmen om vattnet inte har stått stilla i mätaren minst en konstant timme det senaste dygnet.)
 • Burst = Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet. Kan även visas vid exempelvis bevattning av gräsmattan.
 • Tamper = Försök till åverkan på mätaren. t.ex. otillåten nedmontering.
 • Dry = Inget vatten i mätaren. Ex. sommarstuga, ingen förbrukning - systemet har tappats ner på vatten.
 • Reverse = Vattnet flödar igenom mätaren i fel riktning.
 • Två blinkande prickar i nedre högra hörn på displayen betyder att mätaren är aktiv.

 • Kontrollera så att du läser av rätt mätare.
 • Rapportera in de fem inramade siffrorna som står i fönstret på mätaren.
 • Skicka din mätarställning digitalt genom länk till e-tjänst ovan och logga in med bank-id eller kundnummer och samordningsnummer (om du inte har svenskt personnummer).
 • Om du inte har möjlight att skicka in mätarställningen digitalt, fyller du i det svarskort du fått och lägger det på posten. Strömstads kommun betalar portot.

 • Om du har byggt nytt hus eller önskar ändra från schablontaxa till vattenmätning kan du få en vattenmätare monterad av Strömstads kommun.
 • Det är då viktigt att en godkänd mätarplats med mätarkonsol finns innan du kontaktar kommunen för montering av vattenmätare. Kontakta vattenverket på kommun@stromstad.se eller ring 0526 190 00.

Det finns två olika mätare en digital och en mekanisk.

Mekanisk:
Mätaren är i gjutjärn och har en flödesindikator som visar vattenförbrukning i kubikmeter. Du får en gång per år hemskickat avläsningsblankett som ska fyllas i och skickas tillbaka.

Digital:
Använder ultraljudsteknik. Mätaren är i plast och har en display som visar vattenförbrukningen i kubikmeter. Infokoder blinkar i displayen vid läckage (om vattenflödet har varit konstant högt under minst 30 minuter), om det inte rinner vatten i mätaren och om vattnet försöker ta sig fel väg.

VA-avdelningens personal kan snabbt och effektivt läsa av den digitala mätaren genom att köra förbi fastigheten.

Vi byter inte ut vattenmätaren om det inte är fel på den. Anser du att mätaren visar fel vattenmätning kan Tekniker från Strömstads kommun montera ned vattenmätaren och skicka in den för kontroll.

Visar det sig att det inte är fel på mätaren står kunden för kostnanden. Är det fel på mätaren så betalar Strömstads kommun för kontrollen och monterar ny mätare. Kontakta vattenverket på kommun@stromstad.se eller ring 0526 190 00.

Kontakta vattenverket på kommun@stromstad.se eller ring 0526 190 00.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att se till att mätaren inte blir utsatt för minusgrader, hög värme eller annan yttre påverkan.

Har vattenmätaren till exempel fryst sönder kommer fastighetsägaren debiteras ny vattenmätare.

 • Nej, vattenmätaren måste VA-avdelningens personal installera. Innan installationen kan göras måste det finnas en mätarkonsol. Du som fastighetsägare är ansvarig för att ha en korrekt vattenmätarkonsol att montera vattenmätaren i. En rörmokare kan hjälpa till med detta.
 • Det finns riktlinjer för placering av mätarkonsollen med tanke på arbetsmiljö och levnadstiden för vattenmätaren. Vattenmätaren måste installeras fritt för yttre påverkan, frostfritt och inte för nära hög värme. Vattenmätarens utrymme ska ha en viss höjd och bredd samt ha bra ventilation.

Mer information om vattenmätarens placering inomhus och checklista vid byte av vattenmätare.

Visste du att:

I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

 • 10 liter för mat och dryck
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning
 • en villa med två vuxna och två barn/ungdomar förbrukar i genomsnitt ca 130 - 170 kubikmeter vatten per år

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maj Gilberg

SIDANSVARIG: Jerry Johansson