KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Vanliga frågor om förskola

Allmänna frågor

Du ansöker om plats i förskolan via kommunens e-tjänst.
Det är också där du ansöker om omplacering.
Du kan ansöka utan att logga in i e-tjänsten.

> Läs mer om att ansöka till förskolan

Här kan du hitta information om de olika förskolorna i kommunen.
I många fall också bilder från förskolornas inne- och utemiljö.
> Kommunens förskolor

Du kan också se var i kommunen förskolorna finns på denna karta:
> Karta över var förskolorna finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu råder inte brist på platser i Strömstads förskolor i stort. Situationen kan variera från år till år och även under ett och samma år.

Strömstads kommun har tidigare haft en förskoleavdelning som var kvällsöppen. Behovet visade sig emellertid vara för litet för att den kvällsöppna förskolan skulle kunna fortsätta.

Kommunen har i dagsläget ingen förskola som är öppen under obekväma arbetstider, och heller inget "nattis".

I förskola och pedagogisk omsorg har vårdnadshavarna ansvar för barnets lämning och hämtning från förskola och pedagogisk omsorg.

Om någon annan än vårdnadshavarna ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas innan. För att undvika missförstånd och säkerställa att all personal har fått informationen önskar vi att ni skriver det i Vklass.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp kan du lämna in en anmälan via kommunens e-tjänst Orosanmälan.

> https://etjanster.stromstad.se/orosanmalan Länk till annan webbplats.

Vill du klaga på kommunen kan du lämna in ditt klagomål på olika sätt.

> Mer information om klagomål

Frågor om ansökan, uppsägning, kö

Du ska, enligt lag, få ett erbjudande om plats i förskolan från kommunen inom fyra månader.

Rektorerna är placeringsansvariga och beslutar om tilldelning av plats. Så fort rektorerna meddelar att plats finns skickas platserbjudande till barnets vårdnadshavare via kommunens e-tjänst. Detta erbjudande skickas ut med epost.

Om det inte finns plats på någon av de önskade förskolorna erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Uppsägningstiden är en månad från det att anmälan om uppsägning kommit in till kommunen.

Uppsägning och ändringar av inkomst görs i vår e-tjänst.
Schema registreras i Vklass.

> Läs mer om hur du säger upp platsen
> Läs mer om hur du registrerar schema
> Läs mer om hur du registrerar ändrad inkomst

Kommunen kan inte meddela vilken köplats barnet har.

Det beror på att köplatsen kan ändras, på grund av att omplaceringar och eventuella förturer går före i turordning.

Ansökan om plats görs i kommunens e-tjänst.
> Mer information om ansökan om plats

Det är rektor som beslutar om förtur.

Rektorerna är placeringsansvariga och beslutar om tilldelning av plats.

Kommunen har under vissa perioder kunnat meddela platser med väldigt lång framförhållning. Så fort rektorn meddelar att plats finns skickas platserbjudande till vårdnadshavare via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavaren får då ett mail om att det finns ett erbjudande att besvara i e-tjänsten.

Om det inte finns plats på förskolan som är närmast där du bor erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Om det inte finns plats på någon av de önskade förskolorna erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Frågor om placeringsgrund

Om en vårdnadshavare vill arbeta eller studera under föräldraledigheten, har barnet rätt till timmar på förskolan utifrån arbetstiden eller studietiden.

Vårdnadshavare kan inte kombinera olika typer av placeringar.

> Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Frågor om avgifter, taxa

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Detta gäller för barn 3-5 år.

Från 1 september det år barnet fyller tre år, får barnet avdrag för allmän förskola under 15 timmar per vecka. Perioden 1 september till 31 maj minskas därför avgiften med 30%.

Under sommaren är det ingen allmän förskola, utan då betalar man för en vanlig förskoleplats. Avgiften blir då högre.

Avgiften för förskola debiteras 12 månader per år.

Vid regeringens reform för maxtaxa rekommenderades kommunerna att fördela avgiften på 12 månader. Strömstads kommun beslutade att följa dessa rekommendationer.

Du betalar alltså inte en högre avgift totalt över hela året, utan avgiften fördelas bara på 12 månader. Varje månadsavgift blir därför lite lägre än den skulle varit annars.

Frågor om retroaktiv avgiftskontroll

Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll.

Vid avgiftskontrollen kommer de inkomstuppgifter som familjerna har lämnat till Strömstads kommun att jämföras med de taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket.

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade årsinkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

Vi fakturerar i olika omgångar. Vi kommer att skicka ut fakturor för år 2022 under hela 2024.

Avgiftskontrollen är en del av vår internkontrollplan som är beslutad av barn-och utbildningsnämnden.

Avgiftskontrollen görs med två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2024 kontrollerar Strömstads kommun de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2022.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är vårdnadshavarnas ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen via e-tjänsten. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Strömstads kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till kommunen. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för. Om det då visar sig att du hade högre inkomster än de du lämnat in till oss, blir du betalningsskyldig.

Om du önskar en detaljerad uträkning av fakturan vill vi ha in en skriftlig begäran till kommun@stromstad.se
Ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden.

Om du ska bestrida en faktura gör du det till kommun@stromstad.se
Ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden.

Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller ska du ta kontakt med kommunen via e-post kommun@stromstad.se eller telefon 0526-190 00.

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts.

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning och sjukpenning.

Avgiften är en procentsats av hushållets inkomst. Månadsinkomsten beräknas genom familjens gemensamma beräknade bruttoinkomst per år, fördelat på tolv månader.

Strömstads kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats. Om du har mer än ett barn i barnomsorg (både förskola och fritidshem) minskar avgiften för barn nummer två, tre och så vidare.

Frågor om Vklass

Du kan ladda ner appen för Vklass i telefonen/surfplattan på:
> ‎Vklass - Appar i App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
> Vklass – Appar på Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du når även Vklass via dator via länken nedan
www.vklass.se

Du loggar in i Vklass med BankID. Du kan inte logga in förrän ditt barn startat på förskolan.

Du kan enkelt följa vad som händer i den pedagogiska verksamheten, du hittar kalender och förskolans nyheter. Här hanterar du också ditt barns omsorgsschema.

I Vklass skall du som vårdnadshavare:
- lägga in ditt barns omsorgsschema
- frånvaroanmäla ditt barn
- hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade

I Vklass kan du ta del av:
- information från förskolan
- kalenderhändelser
- pedagogisk planering och dokumentation
- kontaktuppgifter till förskolan

Du som vårdnadshavare ska lägga in ett så kallat omsorgsschema (placeringsschema) i Vklass för ditt barn. Detta är barnets schema med tider för lämning och hämtning på förskolan / i den pedagogiska omsorgen.

Kom ihåg att ändra schemat senast 3 dagar innan förändringen skall gälla!

> Lägga omsorgsschema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktformulär

Hittar du inte svaret på din fråga kan du skicka in den med detta formulär. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson