Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

Nyinstallation och konvertering

I god tid före nyinstallation av ett aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Det samma gäller vid konvertering av aggregat på 14 ton CO2e eller mer när ett köldmedium ersätter ett annat.

Behörighet och kontroll

Ett statligt organ, SWEDAC, har rätt att ackreditera en eller flera personer i ett företag att arbeta med f-gaser och ozonnedbrytande ämnen. Dessa ackrediterade personer får kontrollera och sköta service på dina aggregat. Kontrollerna syftar främst till att undvika läckning av ämnen med stor växthuseffekt samt klorhaltiga ämnen som finns kvar i äldre aggregat, och som förstör ozon i stratosfären. Tillåtna att fylla på och använda är ämnesgruppen HFC, medan HCFC inte får fyllas på, och CFC inte får användas alls i köldmedieaggregat, om de rymmer mer än 900 gram. Även import, leverans, kvittblivning och export av ämnena är starkt reglerade.

Regelbunden läckagekontroll

Du är skyldig att se till att läckagekontroll görs av en ackrediterad firma med jämna mellanrum. Hur ofta beror på hur mycket köldmedium av typen HCFC eller HFC din utrustning innehåller.

  • 5-50 ton CO2e - minst en gång om året
  • 50-500 ton CO2e - minst en gång var sjätte månad
  • 500 ton CO2e eller mer - minst en gång var tredje månad

Mer information om läckagekontroll kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årlig rapportering

Varje år ska verksamheter som har minst 14 ton CO2e köldmedium installerad skicka in en rapport av läckagekontrollen till miljö- och byggförvaltningen. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars året efter. Det är den ackrediterade firmans egna mallar för kontroll av anläggning/aggregat/läckage som ska skickas in. I dessa 14 ton CO2e ska endast aggregat med minst 5 ton CO2e köldmedium räknas in.

Du skickar in rapporten till mbn@stromstad.se

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läckagekontrollarna görs vid rätt tid. Om du har anlitat flera kylfirmor under ett år kan du behöva skicka in flera rapporter.

Mer information om rapportering till myndighet samt vad som ska rapporteras kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skrotning av aggregat

Om du ska skrota ditt köldmedieaggregat måste du tänka på att skrotning av aggregat endast får utföras av en ackrediterad firma. I samband med den årliga rapporteringen ska skrotade aggregat redovisas.

Förbud 1 januari 2020

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
  • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton CO2e eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer.

Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av din årsrapport och anmälan om nyinstallation.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter

Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering, riskerar du att få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Kasurinen