HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Företagsklimat

Flera olika undersökningar beskriver företagens utveckling och uppfattning om företagsklimatet. Här får du överblick över de viktigaste resultaten.

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Branschorganisationen Svenskt Näringslivs rankar årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner, resultatet presentras vanligen i september varje år. I 2018 års ranking klättrar kommunen mest av Sveriges 290 kommuner till plats 106 (klättring med 89 placeringar). Resultatet grundas på en enkätundersökning bland lokala företag.

Till de goda nyheterna i 2018 års ranking hör bättre värden i mätningarna av allmänhetens attityder till företagande, kommunens upphandling, information till företagen, företagens initiativ för att förbättra företagsklimatet, tillgång på arbetskraft liksom tele- och IT-nät.

Enkäten ger också vägledning om vilka förbättringsområden som finns. Flera av dessa omfattas av en ny strategi för näringsliv, antagen i mars 2017.

Läs mer om enkätundersökningen 2018 på Svenskt Näringslivs webb.länk till annan webbplats

Nyföretagarbarometern

NyföregarCentrum tar varje år fram den så kallade Nyföretagarbarometern som rankar nyföretagandet i Sveriges kommuner.

Strömstad tillhör de kommuner i landet där det startas flest nya företag. 2016 startades 111 nya företag, det placerar Strömstad på 14e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket sett till antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Nyföretagarbarometern tas fram i av NyföretagarCentrum Sverige i samarbete med Bolagsverket.

Insikt – en servicemätning

Insikt mäter företagens upplevelser av kommunens service i sin myndighetsutövning. Undersökningen genomförs av SKL. De myndighetsområden som omfattas är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.Alla som ärenden

I 2018 års rapport får Strömstad värde för ”nöjd-kund-index” (NKI-värde) på 72, två enheter högre än 2017. Resultatet visar på varierande NKI-värden för de fyra myndighetsområden där antalet svar är tillräckliga för att NKI-värden ska kunna redovisas. Högst NKI får området livsmedelstillsyn och serveringstillstånd (vardera 74), medan bygglov får (69).

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-30, Helene Evensen

SIDANSVARIG: William Lindahl