KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Mällbyhöjden - tyck till om ny framtida stadsdel!

Tyck till om en ny stadsdel i Strömstad!Förstora bilden

Var med i planeringen av en ny centrumnära stadsdel i Strömstad! Ditt bidrag är en viktig del av idéarbetet för bästa möjliga utveckling av området ”Mällbyhöjden” öster om Strömstad.

Planeringen av en ny stadsdel är i startgroparna. Allmänhetens tankar, idéer och förslag på utveckling av det nya området är viktiga! Vilka idéer har du kring hur Mällbyhöjden kan användas i framtiden? Namnet Mällbyhöjden är än så länge bara ett projektnamn och namnförslag på den nya stadsdelen välkomnas. Även gator, stigar, bostadskvarter och liknande i området behöver namnförslag. Fram till dess att nytt namn finns används namnet ”Mällbyhöjden”.

Du kan lämna in dina förslag till och med den 5 september 2024.

Vad innebär ett program för stadsdelen?

De idéer som lämnas in är en del av underlaget inför ett kommande program Länk till annan webbplats. för området. I planprogrammet ska kommunen beskriva hur den nya stadsdelen översiktligt kan utformas och vilken service som ska finnas här. Ett planprogram är ett strategiskt dokument som anger mål, utgångspunkter och ställningstaganden mellan olika intressen för kommande utbyggnad. Programmet kommer också att innehålla struktur för områdets bebyggelse, naturområden och gator.

Under det efterföljande samrådet för programmet finns det åter möjlighet att delta genom att lämna synpunkter på det upprättade förslaget. Även myndigheter och grannar med flera kommer då att få förslaget och kunna lämna synpunkter. När samrådet för planprogrammet har genomförts inleds arbetet med att detaljplanera området.

Hur ser avgränsningen för området ut?

Området för stadsdelen ligger i den nordöstra delen av Strömstads tätort och avgränsas västerut av Ringvägen och norrut av Annedalsvägen och Mällby kyrkogård. Mot öster och söder gränsar området till naturområden och vandringsleder. Bohusleden och strövområdet i närheten av Mällby kyrkogård ligger utanför området för den nya stadsdelen.

Den exakta avgränsningen för stadsdelen är inte helt bestämd än. Möjligheter och viktiga förutsättningar för området studeras fortfarande. Området är ungefär 55 hektar stort och består av skog och bevuxna berghällar. Området är kuperat och bitvis svårtillgängligt. Den höga terrängen bjuder på fina vyer.

Vad ska området användas till?

Kommunens målsättning är att Mällbyhöjden ska bli ett nytt bostadsområde. Bebyggelsen i området är tänkt att vara blandad med såväl lägenheter som radhus, kedjehus, parhus och villatomter. Både ny förskola och grundskola kan vara möjliga alternativ i området. I stadsdelen ska det också finnas grönområden, ytor för lek, gator, gång- och cykelvägar, strövområden med mera. Ambitionen är att ta tillvara på närheten till de strövområden som finns kring Mällbyhöjden, inklusive Bohusleden som går utanför utvecklingsområdet.

Hur kan jag formulera och lämna in mina tankar och idéer?

Kommunen vill få in tankar, önskemål, idéer, förslag och områdeskunskap och annat du vill bidra med från dig som en dag kanske bor eller besöker den nya stadsdelen. Vi vill till exempel veta:

  • Hur använder du den här platsen idag och vilka kvaliteter borde utvecklas eller bevaras?
  • Vad önskar du ska finnas i området för att man ska trivas som boende eller besökande i den nya stadsdelen?
  • Vad skulle stadsdelen eller delar av den kunna heta?

Ge oss dina synpunkter genom att skicka in ett fritextsvar eller svara på frågorna i formuläret på länk nedan.

Det finns även möjlighet att i kartan nedan markera en specifik plats som du kan koppla till ditt svar. I Kommuncenter i Strömstads stadshus kan du lämna eget material likt skisser, bilder eller dokument. Material som lämnas in utanför enkäten nedan behöver markeras med ärendets diarienummer MBN 2020–1256.
Lämna ditt bidrag senast 5 september 2024.

Prenumerera på nyheter från Mällbyhöjden

Fyll i din e-post adress nedan för att få en notis till ditt e-post konto varje gång sidan uppdateras.

Hantera prenumeration

E-post adressen som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din prenumeration. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Elin Solvang