Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Krisledningsnämnden

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
    viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma åtgärder

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.
Kommunen skall för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser skall hanteras.

Krisledningsnämndenss protokoll 2023

Krisledningsnämndenss protokoll 2022

Krisledningsnämndenss protokoll 2021

Krisledningsnämndenss protokoll 2020

Kontakt

Ulrika Haugland
Kommunsekreterare
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: