Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Särskilda behov, extra stöd

Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd.

Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsvariationer eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.

  • Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och den stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska de kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
  • Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds
  • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation
  • Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas
  • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Veronika Kvick
0526-193 22
veronica.kvick@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Veronika Kvick