KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vindkraftsplan

Förutsättningarna för vindbruk i Strömstads kommun är goda och intresset är stort. I kommunen finns också flera värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för besöksnäring och friluftsliv. Beslut om att översiktsplanen och dess delar är aktuell togs av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.

För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga områdena där konflikterna är som minst har kommunen tagit fram en vindkraftsplan. Utifrån en ambitionsnivå om att producera lika mycket vindkrafts-el som förbrukas i Strömstads kommun har fem områden pekats ut. Dessa rymmer tillsammans ca 40-50 storskaliga verk. Planen utgör ett beslutsunderlag för framtida utbyggnad av vindkraft.

Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15
Laga kraft 2010-05-17

Antagandehandlingar

Beslutsunderlag

Den färdiga vindkraftsplanen bygger på en urvalsprocess som skedde i flera steg. I samrådshandlingarna från mars 2009 redovisas denna process och samtliga undersökta områden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning 2009-03-19.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB
PDF Vindkraftsplan 2009-03-19.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson