KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Valemyr fritidshem

Valemyr fritidshem har två avdelningar

Rastaktiviteter

Bläckfisken

På Bläckfisken går elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Bläckfisken ligger i anslutning till förskoleavdelningarna. Rakt upp för Valebacken och genom grinden vid besöksparkeringen. Den första ingången.

Telefonnummer: 070-243 44 81

Polstjärnan

På Polstjärnans fritids går elever också från förskoleklass upp till årskurs 6.

Polstjärnan ligger nära skolgården. Första klassrum.

Telefonnummer: 072-143 93 86

Så här fungerar verksamheten hos oss

På Valemyrskolan samarbetar förskola och fritidshem med öppningar och stängningar.

 • Förskoleavdelningen Makrillen öppnar 6:30
 • Fritidsavdelningen Bläckfisken öppnar 7:00
 • Frukost serveras till fritidsbarn i matsalen 7:30
 • Mellan 8:00–8:15 är fritidsbarnen ute på skolgården
 • 8:15 börjar skolan
 • Från 13:30 öppnar fritidsavdelningarna
 • Mellan 14:10 och 15:00 äter avdelningarna mellanmål i matsalen.
 • Ca 16:15 stänger Polstjärnan och alla samlas då på Bläckfisken.
 • Ca 18:00 samlas både fritidsbarn och förskolebarn på Bläckfisken eller Makrillen beroende på vilka barn som är kvar.
 • 18:30 stänger Valemyrskolans fritids och förskola

Fritidshemmets syfte är:

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll (Lgr 11):

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Så här arbetar vi för att uppnå målen

 • Vi har gemensamma samlingar, där vi tar upp aktuella händelser eller leker.
 • Vi har skapande verksamhet där barnen får prova på olika material och uttryckssätt.
 • Vi är ute varje dag i alla väder och följer naturens växlingar. Uppmärksammar vikten av att ha rätt klädsel för att uppskatta utevistelsen oavsett väderlek.
 • Vi uppmuntrar alla att delta i aktiviteter.
 • Vi hjälper barnen att använda ett vårdat och trevligt språk.
 • Vi stödjer barnen i att försöka lösa de konflikter som uppstår.
 • Vi utnyttjar gympasalen för rörelse av olika slag.

Verksamhet under skolans lovdagar

Under vardagar när skolan har lovdagar är fritids öppet hela dagarna. Vi brukar i god tid fråga er vårdnadshavare om vilket behovet av tillsyn är under dessa dagar.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Mercedes Carnet