KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Det innebär att se till att du som vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt överensstämmelser med gällande författningar, föreskrifter och lokal rutiner som gäller för verksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde

  • att patienten får den vård och behandling som läkaren ordinerat

  • att det finns rutiner för kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om patienten tillstånd fodrar det

  • att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och fungerande

  • att journaler förs i den omfattning som förskrivs i informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvård

  • att beslut om att delegera ansvar för vårdgifter är förenliga med säkerhet för patienter

  • att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om vårdtagaren i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller skada. (Lex Maria)

  • att samarbeta med andra förvaltningar, myndigheter och andra intressenter i de frågor som berör hälso- och sjukvård både inom och utom den egna kommunen.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Fredrik Karlsson
0526-196 54
fredrik.karlsson1@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Fredrik Karlsson