KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bygga om eller bygga nytt

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att stödja plan- och byggavdelningen som sakkunnig inom brandskyddsfrågor. Dessutom kan vår medverkan bidra till att vi kan utföra effektivare räddningsinsatser i de fall det skulle inträffa en olycka.

Byggnadstekniskt brandskydd

En del i byggprocessen är det byggnadstekniska brandskyddet. Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur brandskyddet är dimensionerat för byggnaden och detta dokumenteras i en brandskyddsdokumentation. Boverket besvarar frågor avseende brandskyddsdokumentation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

För vissa typer av verksamheter utgör räddningstjänsten alternativ utrymningsväg. I de fall räddningstjänsten förväntas assistera i samband med en utrymning behöver vissa uppgifter så som insatstid och förmåga stämma överens med Boverkets byggregler. Vår insatstid och förmåga redovisas i Handlingsprogrammet.

Dessutom har vi tagit fram ett vägledningsdokument som beskriver hur vägarna bör vara utformade för räddningstjänstens fordon:

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

I samband med att räddningstjänsten yttrar sig i bygglovsärenden kontrollerar vi alltid att byggherren har beaktas risken för brandspridning mellan byggnader. När det gäller brandskydd mellan småhus har Boverket svar på många frågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller och batterilager

Är du intresserad av miljövänlig energi och funderar på att installera solcellsanläggning?

Du behöver tänka på brandskyddet. Läs våra rekommendationer. Vi länkar även till en vägledning från 2023 som forkare tagit fram (engelsk text):

Installation av laddningsplatser till elfordon

Användning av elfordon blir mer och mer vanlig. Även här önskar räddningstjänsten att våra rekommendationer beaktas.

Krav på att ha ett erforderligt brandskydd under byggtiden på byggarbetsplatsen är reglerat i Boverkets Byggregler (BBR). Dessutom ska utrymningstrygghet för byggarbetare, annan personal och besökare vara tillfredsställande enligt BBR, avsnitt 5. Generellt finns stora risker eftersom de brandskyddssystem, som ska uppfylla byggreglernas brandskyddskrav, ännu inte installerats.

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskydd och utrymningssäkerhet under byggtiden. Detta är indirekt reglerat i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) med avseende på ansvarsfrågan berörande arbetsmiljöarbetet vid planering och projektering av arbetet på arbetsplatsen. Detta arbete ska bedrivas kontinuerligt av utsedd byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U vilkens ansvar förtydligas även i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

RISE tillsammans med brandskyddslaget har tagit fram en vägledning ”Brandskydd på byggarbetsplats – vägledning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.”. Vägledningen belyser problemet med brand och brandskydd under byggtiden och föreslår åtgärder och uppföljning för att minska riskerna. Den har störst relevans för större och högre byggnader. Dessutom medföljer en checklista och kontrollpunkter.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin