Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Bygga om eller bygga nytt

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att stödja plan- och byggavdelningen som sakkunnig inom brandskyddsfrågor. Dessutom kan vår medverkan bidra till att vi kan utföra effektivare räddningsinsatser i de fall det skulle inträffa en olycka.

Byggnadstekniskt brandskydd

En del i byggprocessen är det byggnadstekniska brandskyddet. Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur brandskyddet är dimensionerat för byggnaden och detta dokumenteras i en brandskyddsdokumentation. Boverket besvarar frågor avseende brandskyddsdokumentation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

För vissa typer av verksamheter utgör räddningstjänsten alternativ utrymningsväg. I de fall räddningstjänsten förväntas assistera i samband med en utrymning behöver vissa uppgifter så som insatstid och förmåga stämma överens med Boverkets byggregler. Vår insatstid och förmåga redovisas i Handlingsprogrammet.

Dessutom har vi tagit fram ett vägledningsdokument som beskriver hur vägarna bör vara utformade för räddningstjänstens fordon:

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

I samband med att räddningstjänsten yttrar sig i bygglovsärenden kontrollerar vi alltid att byggherren har beaktas risken för brandspridning mellan byggnader. När det gäller brandskydd mellan småhus har Boverket svar på många frågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solceller och batterilager

Är du intresserad av miljövänlig energi och funderar på att installera solcellsanläggning?

Du behöver även tänka på brandskyddet. Läs mer om våra rekommendationer:

Installation av laddningsplatser till elfordon

Användning av elfordon blir mer och mer vanlig. Även här önskar räddningstjänsten att våra rekommendationer beaktas.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin