KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ånneröd förskola

Barn som pekar ut över havet.

Kommunens mål

Kommunens övergripande målsättning är att skapa en förskola där alla barn och all personal känner stolthet, trygghet, glädje och förväntan - en förskola där varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin förmåga.

För att nå detta satsas på tre prioriterade utvecklingsområden:
- Skapa ett lustfyllt lärande i verksamheten.
- Utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar, och låta dem komma till uttryck i praktisk handling.
- Öka verksamhetens förmåga att arbeta ämnesöverskridande i tema/projekt.

Om förskolan

Förskolan är belägen ca 3 km norr om centrum i ett vackert område med lövskog och berg.

Ånneröd förskola består av sex avdelningar. Byggnaden har formen av ett L som ramar in utegården mot lövskog och berg på ett tilltalande sätt. Avdelningarnas namn blir Granen, Barret, Viden, Flädern, Kotten och Fröet.

Bilder från förskolan

Inskolning

I Strömstads kommun arbetar vi med inskolningar med våra barn och vårdnadshavares bästa i fokus. Varje pedagog lägger upp en plan tillsammans med familjen och detta upplägg är individuellt utifrån varje barn och familj.

Inskolningen är klar när barn och vårdnadshavare är redo och känner sig trygga. I regel brukar detta ta ungefär två veckor med avvikelser sett från olikheter utifrån barnets ålder och individuella behov. För att ni vårdnadshavare som familj skall känna er trygga är ni med de första dagarna för att lära känna vår verksamhet och ta del av våra rutiner på förskolan. Detta ger en bra bild av ert barns vardag på förskolan och ni ges möjlighet att ställa frågor till oss.

Rutin vid inskolning:

  • Ansökan om förskoleplats görs i e-tjänsten. Erbjudande om plats skickas därefter ut till er vårdnadshavare via e-tjänsten.
  • Ni vårdnadshavare tackar ja eller nej till platsen via e-tjänsten.
  • Vid frågor eller funderingar kring startdatum kontaktar ni rektor för en dialog.
  • Förskolan tar kontakt med er om tid för inskolningssamtal. Detta samtal skall barnet inte vara med på, utan det är endast för er vårdnadshavare. Inskolningssamtalets syfte är att ha en dialog kring barnets eller familjens behov, som vi behöver veta före inskolningen börjar. Under detta samtal informerar förskolan kring vår verksamhet och vad vi förväntar oss av er under inskolningstiden. Ni får också tider för inskolning och information med er hem att ta del av.
  • Ni tillsammans med personalen avgör när det är dags att lämna barnet och när inskolningen är klar.

Information

Beslutade stängningsdagar i förskolan
Stängningsdagar våren 2024:
* 2024-01-08
* 2024-06-14

Stängningsdagar hösten 2024:
* 2024-08-12
* 2024-10-28

Stängningsdagar våren 2025:
* 2025-01-07
* 2025-06-16

Kontakt

Besöksadress
Grandalsvägen 3, Strömstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avdelningar
0526-194 41 Granen
0526-194 39 Flädern
0526-194 42 Barret
0526-194 40 Viden
0526-194 93 Fröet
0526-194 92 Kotten

076-495 40 88 Kök

Öppettider
06:30 - 18:30 måndag-fredag

Ledning

Rektor
Therese Eira
0526‑192 74
therese.eira@stromstad.se

Gemensam information

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Therese Eira