Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Att ge barnen möjlighet att lära och utvecklas och att ge dem omsorg och trygghet är en kommunens viktigaste uppgifter. Om du arbetar, studerar eller söker arbete är förskolan eller annan pedagogisk verksamhet till för ditt barn. Det finns även öppen förskola.

Förskola

Förskola ingår i skolväsendet och är en skolform för barn 1-5 år, tills barnet börjar i förskoleklass. I förskolans pedagogik bildar lärande och omsorg en helhet. Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga med yngre barn.

» Läs mer om kommunens förskolor

» Läs om hur du ansöker om förskola

» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

» Läs mer om avgifter och taxa - förskola

Allmän förskola

Kommunen erbjuder 3-5-åringar plats i förskola med minst 525 timmar per år, vilket motsvarar cirka 3 timmar per dag under skolans terminer. Allmän förskola är avgiftsfri (september till och med maj). Man kan inte få skolskjuts för barn i allmän förskola. I Strömstad ingår barnen i samma barngrupper som förskolan.
Det finns två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan när det gäller platsen på allmän förskola. Valet görs terminsvis.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

» Läs om hur du ansöker om allmän förskola

Annan pedagogisk omsorg

Med annan pedagogisk omsorg menas verksamhet som inte bedrivs i form av förskola eller öppen förskola. I Strömstad finns pedagogisk omsorg både i kommunal regi och som föräldrakooperativ.

» Läs mer om pedagogisk omsorg i Strömstad

» Läs mer om taxa för annan pedagogisk verksamhet

» Läs om hur du ansöker om annan pedgogisk verksamhet

Öppen förskola

Öppna förskolan ger möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar, samt få råd och stöd av personalen. Öppethållandet är begränsat. Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare. Öppna förskolan är avgiftsfri.

» Läs mer om Öppen förskola

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Martin Dalenius