Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Vi har plats till ditt barn i förskolan!

Önskar du få en plats i förskolan för ditt barn eller vill du veta mer? Skicka ett mail till oss på kommun@stromstad.se eller besök oss i stadshuset, så svarar vi på dina frågor och hjälper dig vidare!

Hälsningar från Rektorerna i förskolan

Att ge barnen möjlighet att lära och utvecklas samt att ge dem omsorg och trygghet är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Förskola

Förskola är en skolform för barn 1-5 år, fram till dess barnet börjar i förskoleklass. I förskolans pedagogik bildar lärande och omsorg en helhet.

Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga med yngre barn.

Kostnaden för förskolan beror på familjens inkomster.

Allmän förskola

Alla barn 3-5-år erbjuds plats i förskola med cirka 3 timmar per dag under skolans terminer. I Strömstad ingår barnen i samma barngrupper som förskolan.

Det finns två olika alternativ när det gäller platsen på allmän förskola. Antingen måndag-fredag kl 8:00-11:00 eller tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

Allmän förskola är avgiftsfri (september till och med maj).

Öppen förskola

Öppna förskolan ger möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar, samt få råd och stöd av personalen.

Öppethållandet är begränsat.
Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare.

Öppna förskolan är avgiftsfri.

Annan pedagogisk omsorg

Med annan pedagogisk omsorg menas verksamhet för barn, som inte bedrivs i form av förskola eller öppen förskola.

I Strömstad finns pedagogisk omsorg både i kommunal regi och som föräldrakooperativ.

 

Vanliga frågor

Du ansöker om plats i förskolan via kommunens e-tjänst.
Det är också där du ansöker om omplacering.
Du kan ansöka utan att logga in i e-tjänsten.

> Läs mer om att ansöka till förskolan

Här kan du hitta information om de olika förskolorna i kommunen.
I många fall också bilder från förskolornas inne- och utemiljö.
> Kommunens förskolor

Du kan också se var i kommunen förskolorna finns på denna karta:
> Karta över var förskolorna finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu råder inte brist på platser i Strömstads förskolor i stort. Situationen kan variera från år till år och även under ett och samma år.

Strömstads kommun har tidigare haft en förskoleavdelning som var kvällsöppen. Behovet visade sig emellertid vara för litet för att den kvällsöppna förskolan skulle kunna fortsätta.

Kommunen har i dagsläget ingen förskola som är öppen under obekväma arbetstider, och heller inget "nattis".

I förskola och pedagogisk omsorg har vårdnadshavarna ansvar för barnets lämning och hämtning från förskola och pedagogisk omsorg.

Om någon annan än vårdnadshavarna ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas innan. För att undvika missförstånd och säkerställa att all personal har fått informationen önskar vi att ni skriver det i Vklass.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp kan du lämna in en anmälan via kommunens e-tjänst Orosanmälan.

> https://etjanster.stromstad.se/orosanmalan Länk till annan webbplats.

Vill du klaga på kommunen kan du lämna in ditt klagomål på olika sätt.

> Mer information om klagomål

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson