Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Koordinatsystem och stomnät

Det är Kart- och mätenheten på Miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för hanteringen av koordinatsystem och stomnät i Strömstads kommun.

Koordinatsystem i plan

Strömstads kommun lagrar sina geografiska data i plan i koordinatsystem SWEREF 99 12 00. Medelmeridianen för koordinatsystemet ligger 12.00 grader öster om Greenwich. Det är en lokal anpassning till det nationella koordinatsystemet SWEREF 99 TM.

Tidigare användes ett regionalt system, RT R05 7,5 gon V 65:0. Övergången till nuvarande koordinatsystem skedde sommaren 2008. Sambandet mellan dessa koordinatsystem bygger på 179 fast markerade punkter, belägna inom kommunen och som är bestämda i båda koordinatsystemen. Transformationssambandet mellan koordinatsystemen bygger på en så kallad restfelsmodell.

Höjdsystem

Strömstads kommun lagrar sina geografiska data i höjdsystem RH2000. Det är Sveriges nationella höjdsystem. Det infördes i Strömstads kommun den 1 januari 2010 och ersatte då det tidigare höjdsystemet RH 00.

Tänk på att dokument och ritningar från år 2009 och tidigare sannolikt har RH 00-höjd. Den ungefärliga skillnaden mellan systemen är 0,28 m, dett ivll säga för att erhålla höjd i RH2000 ska 0,28 adderas till RH 00-höjd.

Stomnät

Ett stomnät utgörs av koordinatbestämda fast markerade punkter på marken. Det kan sägas vara realiseringen av koordinatsystemen till verkligheten.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson