KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Naturreservat

Naturreservatet Kobbungen

I ett naturreservat är naturen skyddad från exploatering. I Strömstads kommun finns 16 naturreservat. Tillsammans representerar de delar av vår allra finaste natur.

Länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de naturreservat som finns i Strömstads kommun.

Kommunala naturreservat

I Strömstads kommun finns tre kommunala naturreservat, Kobbungen och Nötholmen och Capri.

Med kommunala naturreservat menas de naturreservat som skyddas genom ett beslut av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Strömstads kommun har även utsetts till förvaltare av det statligt bildade naturreservatet Capri.

Till varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver områdets värden och anger lämplig skötsel.

Strömstads kommun bildade den 12 juni 2014 naturreservatet Kobbungen

Kobbungen vid Singlefjorden norr om Strömstad består av halvön Nordbytången, Kobbungsbäcken och dess bäckravin samt den intilliggande grunda havsviken Kobbungen.

Uppe på Nordbytången finns hällmarkstallskog och fin utsikt över havet med Hvalers skärgård och det norska fastlandet. I Kobbungsbäckens ravin växer lummig blandskog.

Området har stora värden för friluftslivet genom sin relativt orörda natur, rika växt- och djurliv och mångfald av olika naturmiljöer att upptäcka. Inom området finns ett antal mindre stigar. Området är delvis svårforcerat med stora höjdskillnader och tät vegetation.

Vägbeskrivning

Kobbungen ligger cirka 20 km norr om Strömstad tätort, intill bebyggelsen i Lervik i Svinesundsområdet. Från E6:an kör man mot Nordby köpcenter och följer skyltar mot Lervik. Bussförbindelse finns till köpcentret. I Lervik finns en entréplats med informationstavla och besöksparkering med sex stycken P-platser.

Informationsfolder

Föreskrifter för allmänheten

Välkommen att besöka naturreservatet Kobbungen, men tänk på att det är förbjudet att

 • Göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser.
 • Ställa upp husvagn/husbil på parkeringsplatsen.
 • Störa djurlivet eller skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter. Det är dock tillåtet att plocka blommor, svamp och bär för husbehov.

Naturreservatet är 28,44 ha stort och förvaltas av Strömstads kommun. Del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

karta Kobbungen
Informationsskylt för naturreservatet KobbungenFörstora bilden

Strömstads kommun bildade den 22 maj 2008 naturreservatet Nötholmen.

Nötholmen är en tätortsnära ö som bjuder på naturupplevelser och rekreation i en marin miljö. Här finns även en intressant krigshistoria med spår och lämningar efter Karl XII:s belägring mot Norge. På Nötholmen finns markerade naturstigar i omväxlande skog och strandnära miljöer samt rastplats och vindskydd. Möjligheterna till bad från klippor och stränder är goda. Utmed norra stranden finns en naturstig som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Vägbeskrivning
Nötholmen ligger nära Strömstads tätort i anslutning till Kebal.

Föreskrifter för allmänheten

Välkomna att besöka naturreservatet Nötholmen, men tänk på att det är förbjudet att:

 • Göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats.
 • Tälta.
 • Ställa upp husvagn/husbil.
 • Vistas inom område som är särskilt utmärkt på kartan.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller i kullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller samla in kärlväxter eller gräva upp mossor, lavar och svampar, med undantag från matsvampar och bär för eget bruk.
 • Störa djur och fågellivet genom att klättra i boträd eller fånga och insamla ryggradslösa djur eller på annat sätt störa djurlivet.
 • Medföra ej kopplad hund, med undantag av skyddsjakt som kräver drivande eller stötande hund för att söka skadat vilt.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Cykla och rida i terrängen eller på anpassade naturstigar.
 • Sätta upp skyltar, plakat, affisch eller liknande.
 • Tippa avfall typ trädgårdsavfall, skräp eller dylikt inom området.

Naturreservatet är ca 31 ha stort och förvaltas av Strömstads kommun.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Simonsson