KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vattenskyddsområden

Rent vatten i naturen behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Det kräver i sin tur att vi är rädda om våra vattentäkter. Därför finns vattenskyddsområden runt samtliga kommunala vattentäkter.

Principen om ett hållbart samhälle och ett starkt miljöskydd har högsta prioritet i EU:s och Sveriges miljöarbete. Därför har man genom lagar ställt krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för att göra dricksvatten av. Detta gör man bland annat genom att inrätta vattenskyddsområden runt våra vattentäkter. Målet är att vi och kommande generationer ska erbjudas ett rent och hälsosamt vatten. Betydelsen av tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd har blivit alltmer aktuell i samband med de rådande klimatförändringarna och de problem med periodvis torka i stora delar av landet som vi nu upplever.

Strömstads kommun har inrättat vattenskyddsområden runt de kommunala vattentäkterna. Hit hör sjön Färingen, som är en ytvattentäkt, samt de tre grundvattentäkterna i Svinesund, Näsinge och Flåghult.

För att skydda vattentäkterna finns särskilda regler för vad som får göras inom vattenskyddsområdet. Det kan vara förbjudet eller krävas tillstånd för att till exempel anlägga dricksvattenbrunnar, hantera petroleumprodukter, tvätta fordon med avfettningsmedel, hantera bekämpningsmedel, anlägga vägar och andra åtgärder som kan skada vattentäkten. Gå in i respektive skyddsområdes föreskrifter för fullständig information.

Om du känner dig osäker, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fastställt vattenskyddsområdena i Strömstads kommun med tillhörande skyddsföreskrifter som gäller sedan 2011-01-01.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade 2023-04-28 att upphäva vattenskyddsområdet för Kosteröarna på begäran av tekniska nämnden i Strömstad.

Vattenskyddsområdet för Kosters grundvattentäkter i Strömstads kommun fastställdes av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2010. Vattenskyddsområdet inrättades med huvudsyfte att skydda fem brunnar som vid den tiden användes för allmän (kommunal) dricksvattenförsörjning (primär och sekundär skyddszon). Dessutom inrättades en tertiär skyddszon för att skydda grundvattnet i stort för långsiktig påverkan på både Nordkoster och Sydkoster.

Den allmänna dricksvattenförsörjningen på Kosteröarna baseras idag helt på avsaltning av havsvatten. De tidigare brunnarna nyttjas inte längre för allmän dricksvattenförsörjning eftersom de har så bristande vattenkvalitet att de inte bedöms kunna användas. Brunnarna bedöms inte heller vara möjliga att nyttja som reservvattentäkter. Därför bedöms skäl saknas för att behålla vattenskyddsområdet i syfte att skydda allmän dricksvattenförsörjning.

I och med att vattenskyddsområdet för Kosteröarna upphävdes så försvann också kravet om att ansöka om tillstånd för att borra eller gräva en ny dricksvattenbrunn. Det enda som kräver en anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken är om man ska borra en bergvärmebrunn eller en dricksvattenbrunn som ska försörja flera fastigheter/hushåll. För mer information om anläggande av egen dricksvattenbrunn se: Anläggande av dricksvattenbrunn” Öppnas i nytt fönster.

Upphävandet av vattenskyddsområdet innebär inte att miljö- och byggförvaltningens syn på vattenförsörjningssituationen och möjligheten till nya exploateringar och nybyggnationer på Kosteröarna har förändrats. Vattenförsörjning som baseras på uttag av grundvatten bedöms inte vara långsiktigt hållbart varken under nuvarande eller framtida förhållanden. Miljö- och byggförvaltningen bedömer fortsatt att större delen av Kosteröarna bör omfattas av ett kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning genom en allmän va-anläggning.

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson