Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

VästKom

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom områdena:

  • Regional utveckling
  • Verksamhetsutveckling med stöd av It, oftast kallat för eSamhället eller IT-samverkan
  • Socialtjänst och Hälso- och sjukvård

VästKom är en politiskt styrd organisation

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ. Föreningsstämma hålls vart fjärde år och inom sex månader året efter det år val till kommunfullmäktige hållits.

VästKom har sitt formella säte i Skövde. I Göteborg finns kansliet som handhar VästKoms administration och löpande verksamhet. Chefen för  VästKoms kansli svarar för den löpande förvaltningen.

VästKoms uppdrag är

  • att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland,
  • att biträda och företräda kommunerna/kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra organ,
  • att företräda medlemmarna och kommunerna i samarbetet med nationella och internationella organ,
  • att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck