KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

VästKom

VästKom är en samarbetsorganisation mellan kommunalförbund, organistionen arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland. Fokus ligger på:

  • Regional utveckling
  • Verksamhetsutveckling med stöd av It, oftast kallat för eSamhället eller IT-samverkan
  • Socialtjänst och Hälso- och sjukvård

En politiskt styrd organisation

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ. Föreningsstämma hålls vart fjärde år och inom sex månader året efter det år val till kommunfullmäktige hållits.

VästKom har sitt formella säte i Skövde. I Göteborg finns kansliet som handhar VästKoms administration och löpande verksamhet. Chefen för  VästKoms kansli svarar för den löpande förvaltningen.

VästKoms uppdrag:

  • att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland,
  • att biträda och företräda kommunerna/kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra organ,
  • att företräda medlemmarna och kommunerna i samarbetet med nationella och internationella organ,
  • att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck