KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hållbart fiske genom samförvaltning

Fiskebåtar på väg in i Strömstads hamn.

Fiskevattnen i Koster-Väderöfjorden förvaltas genom ett unikt samarbete mellan forskare, fiskare och myndigheter. Syftet är ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i samklang med bevarande marina naturvärden.

Koster-Väderöfjorden sträcker sig från norska gränsen ner till Väderöarna i söder och är ett viktigt fiskevatten för det kustnära yrkesfisket. Här finns Sveriges mest artrika vatten och landets enda marina nationalpark, Kosterhavets nationalpark.

Fisket sker med selektiva metoder och är i huvudsak inriktat på skaldjur (havskräfta, hummer, krabba och räka). Att fisket kan bedrivas utan konflikt med bevarande av de höga marinbiologiska värdena i området säkerställs genom ett anpassat regelverk och samarbete i organisationen Samförvaltning Norra Bohuslän.

Havskräfta fiskas på mjukbottnar med burar som är sammanlänkade, cirka 40 burar per länk. Kräftfiske med trål sker utanför den så kallade trålgränsen.

Räka trålas i fjorden inom trålgränsen på djupa mjukbottnar. Ingen trålning sker på bottnar grundare än 60 meter. Räktrålarna är medelstora båtar med ungefär två man ombord.

Yrkesfisket regleras genom den så kallade Koster- Väderöfjordsöverenskommelsen liksom av bestämmerlser i om fiske i Kosterhavets nationalpark. I området finns till exempel flera "bottenskyddsområden" där trålning är helt förbjuden. Att marinbiologiska värden inte skadas följs bland annat upp via nationalparkens övervakningsprogram.

Samförvaltning Norra Bohuslän

Samförvaltning Norra Bohuslän inleddes i samband med förberedelserna för bildandet av Kosterhavets nationalpark. I Samförvaltningen ingår yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän samt tjänstemän från länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Samförvaltningen har genom åren ordnat utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare och förvaltare, samt marinekologi för yrkesfiskare. Man arbetar också med system för egenkontroll och redskapsutveckling. Syftet är informations- och kunskapsöverföring mellan parterna i fråga om områdets utveckling, fiskets behov och . Ömsedig respekt för parternas olika perspektiv och intressen av hur området bör användas är en förutsättning för det framgångsrika samarbetet.

Se film om Samförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter och dokument

Protokoll

Kontakt

Styrgruppsledamöter Samförvaltning Norra Bohuslän

Ordförande: Lars Tysklind, Strömstads kommun
lars.tysklind@stromstad.se

Vice ordförande: Liselotte Fröjd, Tanums Kommun liselotte.frojd@tanum.se

Charles Olsson
Yrkesfiskare Norra Bohuslän
krosse@tele2.se

Clas Johansson
Yrkesfiskare Norra Bohuslän
sydlandsd105@hotmail.com

Jan-Olof Hellberg
Yrkesfiskare Norra Bohuslän
janolofhellberg@yahoo.se

Kjell-Åke Sörensson Yrkesfiskare

Anita Tullrot
Kosterhavets Nationalpark
anita.tullrot@lansstyrelsen.se

Kerstin Johannesson
Göteborgs Universitet
kerstin.johannesson@bioenv.gu.se

Observatörer

Martin Rydgren
Hav och vattenmyndigheten
martin.rydgren@havochvatten.se

Maria Hedgärde Länsstyrelsen
Västra Götaland
maria.hedgarde@lansstyrelsen.se

Kustbevakningen Strömstad

Kontaktperson

Lars Tysklind
Strömstads kommun
lars.tysklind@stromstad.se
0526-196 90

Samverkan

Vattenbrukscentrum Väst
Göteborgs universitet, Box 100
405 30 Göteborg
031-786 0000
Kontakt: Susanne Lindegarth
susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

Kosterhavets Nationalpark
Postadress: 452 05 Sydkoster
Besöksadress: Hamnevägen 30, Ekenäs
Telefon: 010-224 40 00
Kontakt Anita Tullrot
Anita.Tullrot@lansstyrelsen.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Leon Eriksson