MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Avgifter och taxa - förskola

Avgift betalas från och med inskolningsdatum och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad.

 • Förskola – avgift enligt taxa
 • Pedagogisk omsorg – avgift enligt taxa
 • Allmän förskola – avgiftsfri

Beräkning av avgift

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften skall fastställas?

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd

Registrering av inkomst

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.

Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Betalning via autogiro och E-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro eller via e-faktura.
Mer information om autogiro och e-faktura: Betala räkningar med autogiro/e-faktura.

När det gäller e-faktura väljer man Strömstads kommun på listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura och fyller i anmälnings-formuläret.

Utebliven betalning

Vid två obetalda fakturor kan platsen kommas att sägas upp. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald.

Kontroll av inkomst

Barn- och utbildningsförvaltningen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Om de faktiska inkomsterna varit högre än de som angivits har kommunen rätt att göra en efterdebitering. Inkomstkontrollen kan göras tre år tillbaka i tiden.

Maxtaxa 2021

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 50 340 kronor från och med 1 januari 2021. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Fritidshemsverksamhet 6-12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Förskoleverksamhet 1-5 år *

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

* Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj, vilket motsvarar skolans terminer. 

För barn som har rätt till allmän förskola och föräldern är arbetssökande eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. Avgift enligt taxa debiteras under juni, juli och augusti, vilket motsvarar skolans lovdagar.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson