KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska del har som mål att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

För att uppnå detta mål arbetar vi bland annat med:

  • öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser
  • hälsoundersökningar och hälsobesök
  • att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 
  • att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna 
  • att uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk för skador och ohälsa
  • att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 
  • att samarbeta med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor 
  • att bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Skolsköterskornas är underställda både skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen och står under socialstyrelsens tillsyn.

Information angående vaccinering

Innehåller förutom information, även det medgivande som vårdnadshavare måste skriva på för att barnet skall vaccineras.

Kontakt

Enhetschef
Veronika Kvick
0526-193 22
veronica.kvick@stromstad.se

Skolsköterskor

Skee, Valemyr
Camilla Padu
Telefon 0526-195 45
camilla.padu@stromstad.se

Gymnasiet, Anpassade grundskolan
Maria Haglund
Telefon 0526-195 08
maria.haglund@stromstad.se

Odelsberg, Tjärnö
Marie Goksöyr
Telefon 072-083 13 10
marie.goksoyr@stromstad.se

Strömstierna
Veronica Böhn
Telefon 0526‑192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Bojar, Mellegården, Rossö
Jessica Bonde
Telefon 0526‑195 51
jessica.bonde@stromstad.se

Skolläkare

Bokas via respektive skolas skolsköterska

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Veronika Kvick