KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Dricksvatten ska vara av god kvalitet

Vårt dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer. Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Kommersiella och offentliga verksamheter

Kommersiella eller offentliga verksamheter med egen brunn/vattentäkt

Restauranger, förskolor, bygdegårdar, campingplatser och andra offentliga eller kommersiella verksamheter på landsbygden har ofta en egen brunn/vattentäkt som man tar sitt vatten ifrån. I de fallen spelar mängden distribuerat vatten ingen roll, anläggningen ska alltid godkännas eller registreras av kommunen.

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vattnet är säkert och ska ha kontroll över det enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Detta gäller även om brunnen/vattentäkten inte ägs av verksamheten.

Om du är osäker på vilken kategori din vattenanläggning hamnar i, är du alltid välkommen att ringa till oss och fråga.

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljö- och byggförvaltningen.

Mer information om hur du registrerar din vattenanläggning

Egenkontroll

Dricksvattenföreskrifterna ställer krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med fastställt provtagningsprogram.

Mer information om egenkontroll och provtagning

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson