Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Detta kan du få hjälp med

Bistånd ges i första hand genom den kommunala öppenvården. Här finns personal med särskilda kunskaper att utreda och behandla alkohol- och narkotikaberoende personer.

Kommunens socialsekreterare är dörren in för dig som vill ha stöd och hjälp i fråga om missbruk. Du kan kontakta oss direkt och vi garanterar att du får en tid inom tre dagar. Kontaktuppgifter hittar du till höger. Du kan också vända dig till vår öppna och rådgivande verksamhet Lotsen, mer info nedan. Vill du träffa andra i samma situation är du välkommen till vår mötesplats på Södra Bergsgatan.

Behandlingsgaranti

Vi vill ge så bra service och hjälp som möjligt. Vår behandlingsgaranti innebär att längsta väntetid för ett första samtal med socialsekreterare ska vara tre dagar samt att det ska gå högst fyra veckor innan en individuell vårdplan upprättas.

Så går utredningen till

Vi bedömer ditt behov av hjälp genom att du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att prata om din situation. Samtalen fokuserar på ditt problem, hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. Vi pratar också om hur din livssituation ser ut i fråga om arbete/sysselsättning, relationer med mera. Utredningen dokumenteras med dina synpunkter inkluderade. Allt sker i samförstånd med dig. Därefter görs en bedömning av ditt vårdbehov och vi rekommenderar en lämplig hjälpinsats. De insatser vi enas om sammanfattas i en vårdplan anpassad till dina behov. Vad hjälpen består av varierar därmed från person till person.

Socialtjänstens Resursteam

Resursteamet är en del av socialtjänstens Vuxenenhet. Vi arbetar med människor som har någon form av riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. Vårt arbete handlar om att erbjuda stöd när någon vill förändra sitt liv.

Vi arbetar i ett tätt samarbete med handläggare på IFO vuxen. Det är i första hand genom dem vi får våra uppdrag. Vill du av någon anledning endast ha råd eller stöd i ett första skede, utan att ta kontakt med en handläggare, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss för ett samtal.

Vi kan bland annat erbjuda

  • Motiverande samtal (MI)
  • Återfallsprevention
  • 12-stegsbehandling
  • Haschprogrammet (HAP) Haschprogrammet för ungdomar (CPU)
  • Case management
  • Drogtester
  • Alkometertester
  • Vi kan vid önskemål även vara med som stöd vid läkarbesök eller besök hos annan myndighet.
  • Vi kan vara behjälpliga som stöd vid att söka arbete, bostad eller skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.
  • Anhörigstöd till människor som lever nära någon med ett beroende (CRAFT)

Vi arbetar måndag - fredag 8 - 17
Drop in måndagar 8 - 10
Övrig tid enligt överenskommelse

Besöksadress
Södra Bergsgatan 6A
452 30 Strömstad

Alkohol/drogrådgivning

Lotsens rådgivningstelefon kan du kontakta om du är orolig för någon du känner eller för din egen del, om du vill ha stöd/samtal eller inte riktigt vet var du ska vända dig. Här kan du vara anonym och det görs ingen dokumentation av ditt samtal.

Telefontid måndag 10.00 – 12.00 för personlig kontakt, övriga vardagar går det att tala in ett meddelande som lyssnas av på förmiddagar tisdag - fredag.

Telefon 0526-195 72

Behandlingshem

I vissa fall när insatser inom kommunens regi inte räcker till, kan du bli beviljad vistelse på behandlingshem.

Lagen om vård av missbrukare

Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård, är socialtjänsten skyldig att starta en utredning enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare. Utredningen kan visa på behov av tvångsvård. Ett sådant beslut fattas av förvaltningsrätten där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Socialtjänstens vuxenhet

Individ- och familjeomsorg                  

0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)

Enhetschef
Ulrika Reinholdsson
0526- 191 81 ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO: Anna Almén
0526-194 84

Besöksadress: Surbrunnsgatan 13

Fax: 0526-194 87

Socialtjänstens resursteam:

Marie Persson Psykiatrisjuksköterska/behandlare 070-28 17 202

Pauline Ward Behandlare 070-22 86 500

Susanne Stenlund. Behandlare
070-26 49 573

Besöksadress
Södra Bergsgatan 6A

Alkohol/drogrådgivning
0526-195 72
Telefontid mån 10.00-12.00

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson