Kontakta OSS

KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detta kan du få hjälp med

Kommunens socialsekreterare är dörren in för dig som vill ha stöd och hjälp i fråga om missbruk. Bistånd ges i första hand genom den kommunala öppenvården. Här finns personal med särskilda kunskaper att utreda och behandla alkohol- och narkotikaberoende personer. Kontaktuppgifter hittar du till höger. Vill du träffa andra i samma situation är du välkommen till vår mötesplats på Södra Bergsgatan.

Behandlingsgaranti

Vi vill ge så bra service och hjälp som möjligt. Vår behandlingsgaranti innebär att längsta väntetid för ett första samtal med socialsekreterare ska vara tre dagar samt att det ska gå högst fyra veckor innan en individuell vårdplan upprättas.

Så går utredningen till

Vi bedömer ditt behov av hjälp genom att du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att prata om din situation. Samtalen fokuserar på ditt problem, hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. Vi pratar också om hur din livssituation ser ut i fråga om arbete/sysselsättning, relationer med mera. Utredningen dokumenteras med dina synpunkter inkluderade. Allt sker i samförstånd med dig. Därefter görs en bedömning av ditt vårdbehov och vi rekommenderar en lämplig hjälpinsats. De insatser vi enas om sammanfattas i en vårdplan anpassad till dina behov. Vad hjälpen består av varierar därmed från person till person.

Socialtjänstens Resursteam

Resursteamet är en del av socialtjänstens Vuxenenhet. Vi arbetar med människor som har någon form av riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. Vårt arbete handlar om att erbjuda stöd när någon vill förändra sitt liv.

Vi arbetar i ett tätt samarbete med handläggare på IFO vuxen. Det är i första hand genom dem vi får våra uppdrag. Vill du av någon anledning endast ha råd eller stöd i ett första skede, utan att ta kontakt med en handläggare, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss för ett samtal.

Vi kan bland annat erbjuda

  • Motiverande samtal (MI)
  • Återfallsprevention
  • 12-stegsbehandling
  • Haschprogrammet (HAP) Haschprogrammet för ungdomar (CPU)
  • Case management
  • Drogtester
  • Alkometertester
  • Vi kan vid önskemål även vara med som stöd vid läkarbesök eller besök hos annan myndighet.
  • Vi kan vara behjälpliga som stöd vid att söka arbete, bostad eller skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.
  • Anhörigstöd till människor som lever nära någon med ett beroende (CRAFT)

Vi arbetar måndag - fredag 8 - 17
Drop in måndagar 8 - 10
Övrig tid enligt överenskommelse

Besöksadress
Södra Bergsgatan 6A
452 30 Strömstad

Behandlingshem

I vissa fall när insatser inom kommunens regi inte räcker till, kan du bli beviljad vistelse på behandlingshem.

Lagen om vård av missbrukare

Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård, är socialtjänsten skyldig att starta en utredning enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare. Utredningen kan visa på behov av tvångsvård. Ett sådant beslut fattas av förvaltningsrätten där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Socialtjänstens vuxenhet
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Besöksadress: Surbrunnsgatan 13
452 37 Strömstad
0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)

Enhetschef:
Ulrika Reinholdsson
0526- 191 81 ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO:
Anna Almén
0526-194 84
anna.almen@stromstad.se

 

Socialtjänstens resursteam
Besöksadress: Södra Bergsgatan 6A
452 30 Strömstad

Carolina Coster Psykiatrisjuksköterska
070-28 17 202

Pauline Ward
Behandlare
070-22 86 500

Susanne Stenlund
Behandlare
070-26 49 573


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson