Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten.

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Ansök om att sota själv

Den som vill ansöka om att få sota själv ska fylla i en särskild blankett. Det kommunen tittar på vid en ansökan är hur komplex anordningen är, riskbilden och den enskildes kunskaper för att kunna sota själv. Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt. Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens försorg.

Skyldigheter för dig som sotar själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

  • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner.
  • Dokumentera sotningar på särskild blankett och kunna visa den vid en brandskyddskontroll.
  • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen t ex ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som t ex ägarbyte ska anmälas till kommunen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin