Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten.

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Ansök om att sota själv

Ansöka om att få sota själv görs genom att fylla i e-tjänsten här nedan. Det kommunen tittar på vid en ansökan är hur komplex anordningen är, riskbilden och den enskildes kunskaper för att kunna sota själv. Anläggningen ska kontrolleras och provas innan den får tas i bruk. Vid besiktningen bedöms även brand- och taksäkerhet och rökkanalens täthet kontrolleras genom provtryckning så eldning kan utföras på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett installationsbesiktningsprotokoll utfärdas.

Installationsbesiktningsprotokollet eller protokollet från senaste brandskyddskontrollen, bifogas i ansökan om egensotning.

Vid nyinstallation/ändring av befintlig eldstad, läs här Anmälan - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt. Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens försorg.

Skyldigheter för dig som sotar själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

  • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner.
  • Dokumentera sotningar på särskild blankett och kunna visa den vid en brandskyddskontroll.
  • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen t ex ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som t ex ägarbyte ska anmälas till kommunen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Carina Berntsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin