Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Korttidsboende Opalen

Bild på boendet Opalen utifrån.

Korttidsboendet för barn på Opalen ligger i nordvästra delen av Strömstad. Boendet består av sex sovrum, ett lekrum samt ett träning/aktivitetsrum

Personal finns dygnet runt med vaken nattpersonal eller sovande jour utifrån barnens behov.

En plan upprättas tillsammans med vårdnadshavare för hur vi ska arbeta utifrån barnets förutsättningar och behov.

Inskolning sker i varje barns takt och börjar med att en utsedd personal hälsar på dagis, i förskola eller skola. Detta för att skapa en kontakt med barnet innan det första besöket på Opalen. Därefter sker inskolning i den takt som passar barnet.

Under korttidsvistelsen planeras aktiviteter i samråd med vårdnadshavare utifrån varje barns behov samt önskemål. Det kan vara allt från pyssel, bakning till att göra utflykter.

Vi försöker se till att barnet får ha samma sovrum hela tiden så de känner sig trygga.

Mål

Insatsen korttidsvistelse 9 § 6 LSS innebär att en person med funktionsvariation tillfälligt vistas i korttidshem, korttidsfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Insatsen syftar till att ge den enskilde miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen eller fungera som avlastning för anhöriga.

Ansökan och bedömning

Ansökan om korttidsvistelse skall göras hos respektive LSS-handläggare.

Bedömning av när insats i form av korttidsvistelse beviljas utgår från den enskildes behov. Insatsen är främst avsedd för situationer då barnet/ ungdomen själv har behov av miljöombyte, samt vid situationer då anhöriga är i behov av avlastning. Insatsen kräver inte at båda förutsättningar är uppfyllda.

Avgörandet för om rätten till insats i form av korttidsvistelse enligt LSS 9:6 föreligger, bedöms utifrån om barnet/ ungdomen tillhör personkrets enligt LSS, om behov finns av just en sådan insats, samt at detta behov inte tillgodoses på annat sätt.

Bedömning och beslut om insats tas av LSS-handläggare.

Beslut och omfattning

Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn pr månad. För personer med mycket omfattande behov ges insatsen i maximalt 14 dygn per kalendermånad.

Beslut om insats beviljas i antal dygn och är ej bundet till en verksamhet eller vecka / veckodag.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Enhetschef
Vigdis Sagranden
0526-192 47
Fax 0526-194 52
vigdis.sagrande@stromstad.se

Telefon till korttidsboendet: 070 311 90 08

Besöksadress:
Opalvägen 4

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov