Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Projekt, satsningar och samarbeten

Här hittar du aktuella samarbetsprojekt och satsningar som Strömstads vuxenutbildning deltar i.

Projekt: Helhetslyftet

Helhetslyftet är ett treårigt projekt med syfte är att utveckla kunskap och kompetens och öka samverkan kring integrationsarbetet. Projektets primära målgrupp är nyanlända till Sverige från tredjeland. Projektet finansierias av AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden).

Läs mer om Helhetslyftet

Projekt: Get ready

Projekt Get ready pågår från 1 mars 2022 till 30 april 2023 och är därmed inne i avslutningsfasen. Det är ett EU-projekt som syftar till att stärka vägledning och utbildningsinsatser till följd av pandemin. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

Läs mer om get ready

Satsningar: Certifierat Vård- och omsorgscollege

Sedan januari 2019 har Strömstad och Tanums vård- och omsorgsutbildning varit certifierad som ett lokalt vård- och omsorgscollege. Satsningen ska bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege som säkerställer att utbildningen håller erfordrad kvalitet. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Vård- och omsorgscollege - Strömstad Länk till annan webbplats.

Läs mer om nationellt vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats.

Satsningar: Strömstads Lärcentrum

Syftet med lärcentrum är att öka tillgängligheten till högre studier. Strömstads Lärcentrum ger dig som studerar på distans på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vuxenutbildning hos andra anordnare tillgång till undervisningslokaler och grupprum, teknisk utrustning, studievägledning och bibliotek. Strömstads Lärcentrum är kvalitetsstämplat genom medlemsskap hos Nitus, ett nätverk för kommunala lärcentran.

Läs mer om Strömstads Lärcentum Länk till annan webbplats.

Samarbete: Karlstads universitet

Genom digital undervisning vid vårt Lärcentrum på Strömstads vuxenutbildning kan du genomföra universitetsstudier på plats i Strömstad! En samverkan har inletts med Karlstad Universitet och vuxenutbildningen är numera lärcentra för flera utbildningar som universitetet erbjuder. 15 elever startade sina studier i augusti 2021 inom grundlärarutbildning förskoleklass och 1–3. I januari 2023 startade även en distansutbildning till förskollärare. Grundlärarutbildningen på Karlstads universitet med start höstterminen 2023 är nu igång.

Läs mer Grundlärarutbildning, Karlstads universitet - Strömstad Länk till annan webbplats.

Samarbete: Kosterhavets nationalpark

Strömstads Vuxenutbildning får genom samarbete med Kosterhavets nationalpark Länk till annan webbplats. och Naturum möjlighet att ge SFI-eleverna ökade kunskaper om havet. Genom besök på Koster samt föreläsningar med Naturums vägledare på skolan får eleverna en introduktion till artrikedomen och de naturvärden som finns i nationalparken. Detta i kombination med språkövningar ger eleverna en värdefull inblick i samhället.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Alexander Johansson