KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Projekt, satsningar och samarbeten

Här hittar du aktuella samarbetsprojekt och satsningar som Strömstads vuxenutbildning deltar i.

Projekt: Helhetslyftet

Helhetslyftet är ett treårigt projekt med syfte är att utveckla kunskap och kompetens och öka samverkan kring integrationsarbetet. Projektets primära målgrupp är nyanlända till Sverige från tredjeland. Projektet finansierias av AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden).

Läs mer om Helhetslyftet

Satsningar: Certifierat Vård- och omsorgscollege

Sedan januari 2019 har Strömstad och Tanums vård- och omsorgsutbildning varit certifierad som ett lokalt vård- och omsorgscollege. Satsningen ska bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege som säkerställer att utbildningen håller erfordrad kvalitet. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Vård- och omsorgscollege - Strömstad Länk till annan webbplats.

Läs mer om nationellt vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats.

Satsningar: Strömstads Lärcentrum

Syftet med lärcentrum är att öka tillgängligheten till högre studier. Strömstads Lärcentrum ger dig som studerar på distans på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vuxenutbildning hos andra anordnare tillgång till undervisningslokaler och grupprum, teknisk utrustning, studievägledning och bibliotek. Strömstads Lärcentrum är kvalitetsstämplat genom medlemsskap hos Nitus, ett nätverk för kommunala lärcentran.

Läs mer om Strömstads Lärcentum Länk till annan webbplats.

Samarbete: Karlstads universitet

Genom digital undervisning vid vårt Lärcentrum på Strömstads vuxenutbildning kan du genomföra universitetsstudier på plats i Strömstad! En etablerad samverkan finns med Karlstad Universitet där vuxenutbildningen är lärcentra för flera utbildningar som universitetet erbjuder.

Samverkan inleddes under 2021 och har följt av flera utbildningsstarter inom grundlärarutbildning förskoleklass och 1–3 och förskollärare.

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning

Samarbete: Högskolan Väst HögskoleVUX

I samarbete med Högskolan Väst startar en ny omgång av HögskoleVUX i Strömstad under 2024. HögskoleVUX vänder sig till dig som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet.

Det är en flexibel utbildningsform som underlättar för att bli behörig för högre studier, en högskoleintroducerande kurs på 15 hp ingår. Dessutom erbjuds platsgaranti på ett stort antal högskoleutbildningar vid Högskolan Väst.

HögskoleVUX

Samarbete: Kosterhavets nationalpark

Strömstads Vuxenutbildning får genom samarbete med Kosterhavets nationalpark Länk till annan webbplats. och Naturum möjlighet att ge SFI-eleverna ökade kunskaper om havet. Genom besök på Koster samt föreläsningar med Naturums vägledare på skolan får eleverna en introduktion till artrikedomen och de naturvärden som finns i nationalparken. Detta i kombination med språkövningar ger eleverna en värdefull inblick i samhället.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Alexander Johansson