Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en tillgång för alla. Det ger människor möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit du vill nå. Du ska kunna ta dig till och från arbetet, besöka biblioteket eller att ta sig in på skolan där dina barn går. Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för den som har barnvagn, går på kryckor eller sitter i rullstol. Förbättrad tillgänglighet gynnar alla.

Strömstads kommun har som ett led i arbetet för ökad tillgänglighet anslutit sig till tillgänglighetsdatabasen som Västsvenska turistrådet administrerar. I databasen finns upplysningar om kommunens lokaler som kan vara viktig för dig som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information.

Inventering av kommunens lokaler pågår och databasen uppdateras fortlöpande. Målet är att så många som möjligt av kommunens lokaler skall finnas med.

Kontakt

Irma Nordin
Folkhälsostrateg
0526-196 58
irma.nordin@stromstad.se

Tillgänglighetssamordnare
Jonas Andersson
0526-190 07
jonas.andersson@stromstad.se

Besöksadress: Stadshuset Norra Bergsgatan 23


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin