Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Egenkontroll för fastighetsägare

Miljöbalken ställer krav på egenkontroll för alla som bedriver en verksamhet som kan befaras påverka människors hälsa eller skada miljön. Egenkontroll innebär att man arbetar förebyggande. Syftet är att undvika hälsoproblem hos människor, skador på miljön eller onödiga kostnader.

Kravet på egenkontroll finns i bland annat miljöbalken

Egenkontrollen ska ta upp riskerna med verksamheten samt vägledning och rutiner för hur riskerna ska undvikas. Eftersom dålig inomhusmiljö kan skada människors hälsa samt att fastigheten i sig kan påverka miljön krävs det att fastighetsägaren har någon form av egenkontroll.

Följande exempel är områden som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt och bör därför ingå i egenkontrollen. För varje område kan en rutin skrivas, som beskriver hur man ska undvika problem i dessa områden.

 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Radon
 • Ventilation
 • Avfall
 • Cistern
 • Temperatur
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier

Nedan finns två dokument att ta del av för den som behöver inspiration vid uppstart av ett egenkontrollprogram.

Har du några frågor - kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund