KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Egenkontroll för fastighetsägare

Miljöbalken ställer krav på egenkontroll för alla som bedriver en verksamhet som kan befaras påverka människors hälsa eller skada miljön. Egenkontroll innebär att man arbetar förebyggande. Syftet är att undvika hälsoproblem hos människor, skador på miljön eller onödiga kostnader.

Kravet på egenkontroll finns i bland annat miljöbalken

Egenkontrollen ska ta upp riskerna med verksamheten samt vägledning och rutiner för hur riskerna ska undvikas. Eftersom dålig inomhusmiljö kan skada människors hälsa samt att fastigheten i sig kan påverka miljön krävs det att fastighetsägaren har någon form av egenkontroll.

Följande exempel är områden som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt och bör därför ingå i egenkontrollen för förslagsvis flerbostadshus. För varje område kan en rutin skrivas, som beskriver hur man ska undvika problem i dessa områden.

 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Radon
 • Ventilation
 • Avfall
 • Cistern
 • Temperatur
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier

Nedan finns två dokument att ta del av för den som behöver inspiration vid uppstart av ett egenkontrollprogram.

Har du några frågor - kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund