Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?
Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

Kostnadsfritt stöd
Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator. Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

Kontaktuppgifter
I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för Personligt ombud där 13 av Fyrbodals kommuner och Lilla Edet ingått ett samarbete. Besök gärna verksamhetens egna hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Personligt ombud Fyrbodal Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Anna Almén