Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Regler och info

Lite allmän information om vår verksamhet som kan vara bra att känna till.

Tystnadsplikt

Personal inom fritidsverksamhet har inte rätt att för någon yppa om barnet eller familjens personliga förhållanden utan vårdnadshavarens medgivande.

Anmälningsplikt

Oavsett tystnadsplikt och sekretess har personal inom fritidshemsverksamheten anmälningsskyldighet till Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, när det gäller barn som far illa och behöver hjälp och stöd.
> Mer information

Hämtning av barn

Om annan än vårdnadshavaren skall hämta barnet måste fritidshemmet meddelas detta i förväg.

E-tjänster och blanketter

Förskola och fritidshem - Godkännande att annan person än vårdnadshavaren hämtar barnet

Allergi

Många barn har olika allergier och därför är det viktigt att respektera informationen från personal på den aktuella avdelningen. Om restriktioner inte åtföljs kan vissa barn utsättas för allvarliga konsekvenser, ibland för livsfara.

Verksamhet utomhus

Det är vanligt förekommande med utomhusverksamhet oavsett väderlek. Det är viktigt att barnet har lämpliga kläder för att kunna vistas utomhus i olika väder.

Försäkringar

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn inom fritidsverksamheten. Om barnet orsakar skada i fritidshemmet eller för någon annan under tillsynstiden gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.
> Mer information om försäkringar

Vårdnadsbidrag

Strömstads kommun tillämpar inte vårdnadsbidrag.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Monica Rössle