KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni få hjälp med att skriva det i ett avtal. Det gäller oavsett om ni som föräldrar varit gifta med varandra eller inte. Socialnämnden kan godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom.

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar behöver hjälp att enas om hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för barnet, finns möjligheter till samtal för att hitta lösningar med vår personal. Syftet med samtalen är att hjälpa er som föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrarna. Domstol kan också uppdra åt Socialnämnden att i barnets intresse ordna samarbetssamtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Ta kontakt med kommunens Individ- och familjeomsorg för mer information.

 

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg
0526-192 77
8.30-12.00 och 13.00-16.30
Fax 0526-194 87

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Öppettider för besök
9.00-12.00 13.00-16.00

Enhetschef:
Ulrika Reinholdsson
Tel. 0526-191 81
ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson