KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Penslar av olika sorter.

Arbete och sysselsättning

Kommunen kan erbjuda olika typer av sysselsättning till dig som av särskilda orsaker varit arbetslös en längre tid eller inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Är du arbetslös är det viktigt att du i första hand skriver in dig på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetssökarstöd

På måndagar kl 9-15 har vi Arbetssökarstöd på Gymnasiegatan 2 (integrationscenter).

Detta är vad du kan få hjälp med då:

  • Individuell coachning och vägledning
  • Stöd i att skriva CV och söka arbete
  • Information om vuxenstudier
  • Få direkt kontakt och information gällande Arbetsmarknadsenheten och dess olika delar
  • Du kan få hjälp med att kartlägga dina tidigare erfarenheter och utbildningar. Därefter få stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen om du är berättigad till insatser via dem, så som nystartjobb, praktik och arbetsträning. Vi hjälper även till att hitta platser inom kommunen för dig. Vi har också samverkan med Samordningsförbundet och stöttar i kontakter med dem.

Våra verksamheter

På uppdrag av tekniska förvaltningen utför vi arbeten i grönområden nära tätorterna utifrån en speciell plan. Vi röjer och håller efter grönytor samt gallrar i äldre trädbestånd. Arbetet syftar till att skapa trivsel och säkerhet för kommunens invånare. Arbetet innebär även slåtter, stängsling och röjning kring fornminnen. I naturreservatens skötselplan ingår underhåll av stigar och leder samt röjning, slåtter och stängsling.

Dessutom genomför vi strandstädning varje år. Norra Bohuslän är hårt drabbat av allt skräp som förs till våra stränder av strömmarna i Nordsjön. Fritidsområden och naturreservat städas varje år.

Vi organiserar och bemannar en loppmarknad med försäljning till allmänheten. Vi hämtar och gör i ordning saker som skänkts till Återbruket. Verksamheten finns på Prästängsvägen 31.

Återbruket

Snickeriet fungerar dels som en serviceinrättning gentemot övriga interna verksamheter, dels som en enhet som tar egna uppdrag när det gäller både fin- och grovsnickeri.

Syftet med feriepraktik är att du som ungdom ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Alla ungdomar som går ut årskurs nio eller årskurs ett och två på gymnasiet ska oavsett tidigare erfarenhet ha samma chans till feriepraktikplats.

Du gör feriepraktik i fyra veckor, totalt 140 timmar. Du arbetar i snitt sju timmar per dag, men det kan variera.

När du ansöker anger du önskemål om vart du vill vara i första och andra hand samt vilken period du vill arbeta.
Din lön utgår ifrån din ålder. Söka också andra sommarjobb om du har möjlighet då våra platser snabbt tillsätts.

Period 1: v. 24 - 27
Period 2: v. 28 - 31

Feriepraktik sommaren 2024

Sommaren 2024 erbjuder Strömstads kommun möjligheten för ungdomar att söka feriepraktik på några av kommunens verksamheter.

Ansöker gör du här innan 1 maj, intervjuer sker löpande:Skriv gärna om det är någon särskild verksamhet du önskar jobba inom
Önskad period
Ange den eller de perioder du önskar praktik
Önskad period


Har du haft feriepraktik tidigare?
Har du haft feriepraktik tidigare?
Ladda upp ditt CV

Ladda upp ett personligt brev

För dig som är företagare

Hej företagare! Söker du arbetskraft till enklare jobb? Vill du göra en insats för någon som av olika anledningar har utmaningar att hitta in på arbetsmarknaden? Då kan någon av de resurser som finns vid arbetsmarknadsenheten vara en möjlighet!

Läs mer om hur vi på arbetsmarknadsenheten kan hjälpa dig som är på väg att anställa eller har en praktikplats att erbjuda.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Enhetschef
René Kronemalm
0526-193 21
rene.kronemalm@stromstad.se

Arbetsledare
Snickeriet
Hans Hansson
0526-19319

Återbruket
Marie Svensson
0526-19418

Samordnare
Daniel Haglund
0526-191 14
daniel.haglund@stromstad.se

Arbetsmarknadskonsulenter
Sara Fröberg,
0526-196 11
sara.froberg@stromstad.se

Camilla Helgen
0526-194 83 camilla.helgen@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: René Kronemalm