Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Penslar av olika sorter.

Arbete och sysselsättning

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGARE

Söker du arbetskraft till enklare jobb? Vill du göra en insats för någon som av olika anledningar har utmaningar att hitta in på arbetsmarknaden? Då kan någon av de resurser som finns vid Arbetsmarknadsenheten i Strömstads kommun vara en möjlighet!

Vid kommunens Arbetsmarknadsenhet finns arbetsföra personer som behöver praktik och arbetsträning på sin väg till arbetsmarknaden. Vi coachar och matchar individer med målet att personen ska komma ut i arbetsliv eller studier så snart som möjligt.

Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Har du tankar på att anställa eller har möjlighet att ta emot en person för arbetsträning? - tveka inte att höra av dig!

Vårt erbjudande:

  • Matchning av uppdrag/praktik med arbetstagare eller praktikant mellan 18–64 år med olika bakgrund i fråga om erfarenhet, utbildning och förmåga.
  • Anställningar med olika former av anställningsstöd, till exempel; lönebidrag, nystartsjobb, introduktionsjobb, arbetsträning, kompetenshöjande insats.
  • Tidsbegränsade anställningar med möjligheter till förlängning.
  • En möjlighet att göra en insats för en individs möjligheter till vidareutveckling och egenförsörjning.

Arbetsmarknadsenheten
Kontakt:

Sara Fröberg
Arbetsmarknadskonsulent
Sara.froberg@stromstad.se
Tel. 0526-19611

Camilla Grundén
Arbetsmarknadskonsulent
camilla.grunden@stromstad.se
Tel. 0526-19483

FÖR DIG SOM ÄR ARBETSSÖKANDE

Är du arbetslös är det viktigt att du i första hand skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FERIEPRAKTIK SOMMAREN 2023

Sommaren 2023 erbjuder Strömstads kommun möjligheten för ungdomar att söka feriepraktik på några av kommunens verksamheter.

Ansöker gör du här innan 1 maj, intervjuer sker löpande:


Önskad plats/verksamhet
Önskad plats/verksamhet
Önskad period
Önskad period


Ange den eller de perioder du önskar praktik
Har du haft feriepraktik tidigare?
Har du haft feriepraktik tidigare?
Ladda upp ditt CV

Ladda upp ett personligt brev

Feriepraktik för ungdomar

Syftet med feriepraktik är att du som ungdom ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Alla ungdomar som går ut årskurs nio eller årskurs ett och två på gymnasiet ska oavsett tidigare erfarenhet ha samma chans till feriepraktikplats.

Du gör feriepraktik i fyra veckor, totalt 140 timmar. Du arbetar i snitt sju timmar per dag, men det kan variera.

När du ansöker anger du önskemål om vart du vill vara i första och andra hand samt vilken period du vill arbeta.
Din lön utgår ifrån din ålder. Söka också andra sommarjobb om du har möjlighet då våra platser snabbt tillsätts.

Period 1: v. 24 - 27
Period 2: v. 28 - 31

Feriepraktik erbjuds i 4 veckor på följande verksamheter:

Vi organiserar och bemannar en loppmarknad med försäljning till allmänheten. Vi hämtar och gör i ordning saker som skänkts till Återbruket Länk till annan webbplats.. Verksamheten finns på Prästängsvägen 31.

På uppdrag av tekniska förvaltningen utför vi arbeten i grönområden nära tätorterna utifrån en speciell plan. Vi röjer och håller efter grönytor samt gallrar i äldre trädbestå<nd. Arbetet syftar till att skapa trivsel och säkerhet för kommunens invånare. Arbetet innebär även slåtter, stängsling och röjning kring fornminnen. I naturreservatens skötselplan ingår underhåll av stigar och leder samt röjning, slåtter och stängsling.

Snickeriet fungerar dels som en serviceinrättning gentemot övriga interna verksamheter, dels som en enhet som tar egna uppdrag när det gäller både fin- och grovsnickeri.

Norra Bohuslän är hårt drabbat av allt skräp som förs till våra stränder av strömmarna i Nordsjön. Här följer du med ut med båt och städar stränder.

Har du frågor kontakta:
Enhetschef René Kronemalm,
tel: 0526-193 21, mail: rene.kronemalm@stromstad.se

 

ARBETSSÖKARSTÖD

På måndagar 9-15 har vi Arbetssökarstöd på Gymnasiegatan 2 (integrationscenter)

  • Individuell coachning och vägledning
  • Stöd i att skriva CV och söka arbete
  • Information om vuxenstudier
  • Få direkt kontakt och information gällande Arbetsmarknadsenheten och dess olika delar
  • Du kan få hjälp med att kartlägga dina tidigare erfarenheter och utbildningar. Därefter få stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen om du är berättigad till insatser via dem, så som nystartjobb, praktik och arbetsträning. Vi hjälper även till att hitta platser inom kommunen för dig. Vi har också samverkan med Samordningsförbundet och stöttar i kontakter med dem.

 

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Enhetschef
René Kronemalm
0526- 193 21
rene.kronemalm@stromstad.se

Arbetsledare
Snickeriet
Hans Hansson
0526- 19319

Återbruket
Marie Svensson
0526-19418

Strandstädning
Kaj Bengtsson
0526-19455

Arbetsmarknadskonsulenter
Sara Fröberg,
0526-19611 sara.froberg@stromstad.se

Camilla Grunden
0526-19483 camilla.grunden@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: René Kronemalm