HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

 • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Här är resultatet av 2018 års trygghetsundersökning

Här är en kort sammanfattning av resultatet av medborgardialogen som ligger till grund för medborgarlöften 2019:

Totalt inkom 176 svar.

Svaren var uppdelade enligt följande:

 • 103 kvinnor
 • 71 män
 • 2 personer ville inte ange könstillhörighet

Majoriteten av de som svarat på enkäten är mellan 36-45 år. Enkäten kunde besvaras via webb under november måndad samt på papper under Strömstad in Light. Det är ungefär lika många som svarat på webb som på papper.

 • 60 % bor i Strömstads tätort
 • 17 % bor i Skee
 • 25 % bor utanför tätorterna

Hur trygg känner du dig i Strömstads kommun?
(1 motsvarar mycket otrygg och 6 motsvarar mycket trygg)

 1. 7 %
 2. 10 %
 3. 19 %
 4. 23 %
 5. 23 %
 6. 18 %

64 % av de som svarade på enkäten 2017 upplevde sig trygga,
51 % år 2016

Vad får dig att känna dig trygg respektive otrygg?

 • Det som får de flesta att känna sig trygga är att det är en
  lugn, liten stad/kommun där många känner många.
 • De flesta är trygga under dagtid och där det finns bra
  belysning.
 • De som upplever otrygghet anger rädsla för att gå ensam på kvällar och nätter som anledning. Stök och bråk vid stängning av krogar uppges också som orsak till otrygghet.
 • De finns de som undviker att gå ut när det är mörkt, då de känner sig otrygga.

Finns det platser i Strömstads kommun som du upplever otrygga?

 • 111 personer svarade ja
 • 62 personer svarade nej

Vilken/vilka platser upplever du som otrygga och varför?

Olika platser i Centrum pekas ut som otrygga, Strömsdalen och Karlsgatan är också platser där otryggheten är störst.

Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?

 • I stort sett alla som svarat på enkäten önskar fler poliser
  och synligare poliser.
 • Många upplever att de får hjälp då de söker polisen, men vill se fler poliser patrullerande.

Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?

 • Majoriteten svarar att kommunen bör se över belysningen generellt men främst på gång- och cykelvägar, samt skapa fler gång-och cykelvägar.
 • Flera har även svarat att de önskar att det borde finnas föräldrar på stan eller liknande så att det finns människor ute på kvällar och nätter.
 • Det önskas även ökad fritidssysselsättning för ungdomar

Vad kan du och andra som bor och/eller verkar i Strömstads kommun göra för att öka tryggheten?

 • "Vara stolta över vår stad, tala om för andra att jag känner mig trygg och varför"
 • "Medmänsklighet, visa att man bryr sig"
 • "Lyfta blicken, möta människor med respekt och ett leende"
 • "Håll uppsikt och prata med varandra"
 • "Gå lite mer på stan"
 • "Hjälpa varandra om man ser att någon verkar lite obekväm i en situation. Kanske till och med erbjuda följe hem?"
 • "Vara ute med våra barn och ungdomar"
 • ”Vara ute så blir det trygghet”
 • ”Hälsa på varandra”
 • ”Nattvandra”
 • ”Föräldrar på stan”
 • ”Ta följe, ha koll på vad som händer, larma om något verkar misstänksamt”
 • ”Se varandra”
 • ”Gå tillsammans”
 • ”Mer vuxna ute sena timmar på dygnet”
 • ”Grannsamverkan”

Känner du till att det finns ett medborgarlöfte i kommunen?

 • Ja  13 %
 • Ja, men jag känner inte till själva löftet 23 %
 • Nej 57 %

Läs mer om 2019 års medborgarlöften här.PDF (pdf, 1.6 MB)

Läs mer om trygghetsvandrare här.PDF (pdf, 367 kB)


Frågor, vänd dig till:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Peter Dafteryd
Säkerhetssamordnare
Strömstads kommun
0526-193 69
peter.dafteryd@stromstad.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-01-21, Terése Lomgård

SIDANSVARIG: Terése Lomgård