KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

  • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
  • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Ett stort tack till er som deltog i undersökningen hösten 2022!

Här är en kort sammanfattning av resultatet av medborgardialogen som ligger till grund för framtagande av medborgarlöften 2023-2024:

Enkäten kunde besvaras via webb under november månad samt vid två medborgardialoger.

Svaren var uppdelade enligt följande:
Totalt inkom 232 svar varav
149 kvinnor
82 män
1 annan könsidentitet
* år 2020 svarade 249 st. på enkäten och 2019 176 st.

Majoriteten av de som svarat på enkäten är mellan 36-55 år och bor i Strömstads tätort

Antal som svarat att de känner sig trygga i kommunen

Ja

157

Nej

75

Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?
En majoritet av alla svar som inkommit gällande polisens roll för att öka tryggheten i kommunen gäller ökad polisiär närvaro/synlighet.

Merparten av de som svarat önskar att polisen ska satsa mer på följande (redovisas i antal): brott i skolmiljö (129), narkotika (105), misshandel av okänd person (83), personer med koppling till krimnella nätverk (80), ordningsstörning (66), stöld och inbrott (59), trafikbrott (57), sexualbrott (49), grov organiserad brottslighet (48), brott riktat mot äldre (44), våld eller hot mot närstående (41), skadegörelse utomhus (32), berusning (19), hatbrott och brott mot demokratin (18) samt bedrägerier (16).

Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?
Ett stort antal av de som svarat önskar att kommunen ska arbeta mer med att förbättra belysningen i centrum samt på gång- och cykelvägar, trafikförbättrande åtgärder och utveckling av gång- och cykelvägar. Det efterfrågas ett ökat förebyggande arbete för barn och unga samt mer åtgärder i skolan.

Vad kan du som bor och/eller verkar i Strömstads kommun göra för att öka tryggheten?
Vara uppmärksamma och larma, ha koll på våra barn och unga, grannsamverkan, civilkurage, föräldrar på stan, nattvandra, vistas mer i centrum för ökad trygghet.

Platser för otrygghet
Olika platser i centrum pekas ut som otrygga, så som torget, runt Laholmen även Strömsdalen och Karlsgatan är platser där människor känner otrygghet.
Mycket att den otrygghet som upplevs är kopplad till mörker och dålig belysning eller trafik.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Läs mer om 2023-2024 års medborgarlöften här Pdf, 667 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor, vänd dig till:

Johan Hilding
Kommunpolis
Polismyndigheten
johan.hilding@polisen.se

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Grannsamverkan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin