KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kontaktperson

Den som behöver socialt stöd kan få en kontaktperson som blir en medmänniska, som en kompis. Kontaktpersonen kan bidra till att en person med exempelvis en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra. Ni kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter tillsammans, fika, gå på bio eller ta en promenad.

Hur ansöker man?

Kommunens biståndshandläggare handlägger din ansökan om kontaktperson.

Du kan göra din ansökan både muntligt och skriftligt. Telefon till bistånd går via kommuncenter 0526-19000 eller maila till dem på kommun@stromstad.se. Uppge telefonnummer, födelsedatum och ärende så ringer vi upp inom 48 timmar.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Vi behöver fler som kan tänka sig att vara kontaktpersoner i Strömstad! Du som är 18 år eller äldre kan anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson. Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det som krävs är: 

  • ett personligt engagemang.
  • lämplighet utifrån personens behov och förutsättningar.
  • att personkemin fungerar bra.
  • att du har tid för uppdraget i din vardag.

Som kontaktperson är du inte anställd och du förväntas inte ge professionellt stöd. Du är istället någon som den enskilde kan prata med och som ger ett stöd i vardagen. Din främsta uppgift som kontaktperson är att vara en god vän och medmänniska.

Innan du påbörjar ditt uppdrag måste du lämna ett utdrag från belastningsregistret.

Som kontaktperson kan du vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen person med funktionsnedsättning eller till någon som behöver stöd av andra sociala skäl.

Du ger möjlighet till en rik och aktiv fritid utifrån personens förutsättningar och behov. En viktig uppgift är att bryta personens sociala isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsaktiviteter och stöd i vardagssituationer. Exempelvis kan ni träffas och göra någonting tillsammans; promenera, fika, gå och handla, eller gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. Det kan också handla om att bryta destruktiva livsmönster, motivera till sysselsättning, aktiviteter och struktur i vardagen, följa med på möten med myndigheter gällande personliga angelägenheter.

Vid behov kan du få du stöd av kontaktpersonansvarig eller handläggare i ditt uppdrag.

Får jag som kontaktperson någon ersättning?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på frivillighet. Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till kommuncenter på 0526-190 00. Du kan också fylla i intresseanmälan nedan. Hoppas vi hörs!

Intresseanmälan för att bli kontaktperson

Fyll i fälten i formuläret nedan för att lämna en intresseanmälan för att bli kontaktperson.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Jennie Persson