MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Samarbete för Bohusbanan

Tio kommuner från Bohuslän och fem näringslivsorganisationer har gått samman för att arbeta för att utveckla Bohusbanan. 

Bohusbanan är viktig länk för hela Oslo - Göteborg - Köpenhamn området. Sträckan är en nationell angelägenhet. En förbättrad järnväg  möjliggör en regionförstoring för arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Oslo med 8 miljoner människor.

Arbetsmarknadsregioner som utvidgats med järnväg har uppvisats få högre produktivitet, högre lönesummor, är mindre konjunkturkänsliga, har lägre arbetslöshet. Det är dessutom i Bohuslän företagen finns, inte i glesbygden. Vårt samhälle måste spara på miljön, bli fossiloberoende och öka kollektivtrafiken! Besöksnäringen ökar kontinuerligt på västkusten, Bohuslän står för den största ökningen av besökare under 2018.

Vi vill kunna erbjuda ett miljövänligt resande till våra många besökare. Tåget ska komplettera andra trafikslag och vara konkurrenskraftigt med flyget. En målsättning som delas av såväl Västra Götalandsregionen, som av många kommuner.

Det är i Bohuslän som hamnar, mortorväg och närhet till flygplats finns. Ovanstående talar för att framtida utveckling av järnvägen mot Oslo bör läggas i Bohuslän där den totala befolkningen överstiger Dalslandsalternativets.


Kontakt

Björn Richardsson
0526-196 80
070-277 20 29 bjorn.richardsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Richardsson