KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ostronturism

Foto på ostron.

Till dig som är guide eller eventföretagare i Strömstad kommun.

Använder du dig av ostron i ditt företag då skall du tänka på några saker.

 • Det invasiva ostronet Magallana Gigas finns nu i vårt vatten. Även denna ostronart tillhör precis som det platta inhemska ostronet Ostrea Edulis markägaren och får inte plockas hur som helst.
 • Innan du plockar se till att du har tillstånd från markägaren.
 • Det är mycket viktigt att ostronen som erbjuds är säkra så att branschen kan frodas och växa.

Ostron är en fantastisk delikatess och vi hoppas att det skall fortsätta vara gott om fina ostron i våra vatten. Men då gäller det att vi är aktsamma och varsamma om hur vi hanterar dem.

 • Ostron skall inte plockas på ett ställe och ”sumpas” förvaras på ett annat ställe, de kan då sprida sjukdomar.
 • Har man köpt ostron skall skalet inte slängas i havet utan som skräp.
 • Ostron äts oftast färska, den bästa säsongen är på vintern/våren innan de förökar sig.
 • Ostron som plockas i vatten som inte är kontrollerat kan innehålla olika virus och bakterier. T.ex. Norovirus som ger vinterkräksjuka
 • Ostronföretag skördar ostron i kontrollerat vatten i produktionsområden. Vilka områden som finns hittar man på Livsmedelsverkets webbsida.
 • I Strömstad har vi under en tid haft klass B för ostron i produktionsområdet runt Tjärnö då vi haft höga E-colihalter vid provtagning. Detta innebär att ostronen måste renas innan de får säljas.

Från Livsmedelsverket har vi fått följande info om vilken lagstiftning som gäller vid ostronturism.

Information om gällande livsmedelslagstiftning vid ostronturism.

 • Ostronturism är en relativt ny och växande verksamhetsgren.
 • Vid dessa verksamheter informeras gäster om ostronproduktion och om ostronens biologi. Ibland anordnas båtutflykt till havsområden där ostron växer.
 • Om det i evenemanget ingår att gästerna själva får ta upp och konsumera ostron från naturliga bankar är detta att jämställa med självplock. Gästernas självplock likställs med primärproduktion för det privata hushållet och innebär då att den lagstiftning som rör produktion och skörd av ostron inte är aktuell.
 • Om däremot ostronen har samlats ihop och t ex lagts i korgar under vattnet (sumpats) av turistguiden innan självplock, är det att jämställa med primärproduktion där produkterna har överlåtits till någon annan utanför det egna hushållet.
 • Om företaget uppfyller kriterierna för ett livsmedelsföretag ska de registrera sin verksamhet och i de fall överlåtelse sker, gäller all lagstiftning för upptag av levande tvåskaliga blötdjur. I de fall överlåtelse sker där turistföretaget inte är livsmedelsföretag gäller tillämpliga delar av förordning (EG) nr 178/2002.
 • Man skiljer på å ena sidan turistverksamhet där gästen själv plockar t ex ostron för att öppna och konsumera och å andra sidan utomhusmatlagning som innebär att turistguiden själv har med sig redskap och ingredienser för att tillsammans med sina gäster laga till en måltid.
 • Om företaget uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag och erbjuder utomhusmatlagning och liknande verksamheter ska de vara registrerade och kontrolleras av kommunala kontrollmyndigheter, se branschriktlinjer för utomhusmatlagning på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakt

Maritim näringslivsutveckling
Ingela Skärström
ingela.skarstrom@stromstad.se
070-581 57 23


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Daniel Lomgård Lans