HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett kartunderlag för ansökan om bygglov.

 • Vid all nybyggnation som kräver bygglov inom detaljplaneområde och samlad bebyggelse är det krav på nybyggnadskarta.
 • För tillbyggnader och nybyggnation utom detaljplaneområde och samlad bebyggelse så kan en enklare karta utgöra underlag för bygglovsansökan. Bygglovshandläggare kan dock beroende på förutsättningarna kräva nybyggnadskarta även i dessa fall.

Nybyggnadskartan ska uppfylla följande krav eller innehåll:

 • Referera till referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000, till exempel genom koordinatkryss.
 • Aktuell fastighetsindelning med fastighetsbeteckningar.
  Gränslinjernas medelfel i plan ska anges om de är större än 0,1 meter
 • Rättigheter enligt fastighetsförrättningar.
 • Strandskydd och fornlämningar
 • I skala 1:100, 200, 400, 500 eller 1000 med skalstock och norrpil.
 • Gällande detaljplanebestämmelser. Är det osäkerhet vid tolkningen av detaljplanen så ska det noteras på kartan.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på fastigheten (inom kartområde).
 • Mark- och gatuhöjder i anslutning till den planerade byggnationen. Sockel- eller golvhöjder på närbelägna byggnader.

Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras. Exempel på ändrade förutsättningar kan vara förändrade marknivåer eller nya byggnader på angränsande fastighet. Ändrade förutsättningar medför att nybyggnadskartan blir inaktuell och därmed ett bristande underlag för beslut om bygglov.

Nybyggnadskarta kan beställas här av kart- och mätenheten. Klicka här för att komma till beställningsformuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nybyggnadskartan kan levereras både i digitalt ritningsformat (dwg), pdf-fil eller i pappersversion.

Nybyggnadskartan faktureras den sökande enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Klicka här för att se miljö- och byggförvaltningens taxor.

På nybyggnadskartan ska den bygglovssökande rita in den planerade nybyggnationen. Mått på nybyggnation och mått från nybyggnation till fastighetsgräns ska anges enligt bild nedan.


kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-12, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson