HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Primärkarta och grundkarta

Primärkartan är kommunens eget kartverk. Den är rik på detaljer, har hög noggrannhet och uppdateras löpande. Primärkartan ligger till grund för andra specifika kartor, bland annat för så kallade grundkartor i detaljplaner.

Primärkartan

Primärkartan är huvudsakligen framställd genom flygfotografering men uppdateras fortlöpande genom inmätningar av detaljer i fält. Primärkartan innehåller fastighetsindelning, höjdkurvor, byggnader och detaljer såsom vägkanter, häckar, staket med mera.

Primärkarta finns över områden med tätare bebyggelse eller där det förväntas att uppstå sådan inom snar framtid. Primärkartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor, nybyggnadskartor och förrättningskartor. Primärkartans huvudsakliga syfte är att användas som ett planeringsunderlag.

Primärkartan kan levereras digitalt i till exempel i dwg- eller shape-format. Dessa digitala format används då du vill läsa in kartan i ett kartprogram.

Det går också bra att beställa pappersutskrifter för till exempel redovisning av ny- och ombyggnation. Vi har möjlighet att ta fram pappersutskrifter från A4- till A0-storlek. Du kan också beställa kartan som en pdf-fil.

Grundkartan

Grundkartan är en karta som enligt Plan- och bygglagen ska finnas när en detaljplan upprättas, om inte särskilda skäl finns.

Grundkartans aktualitet har ett datum som innebär att det är då den är ajourförd senast. En grundkarta redovisar fastighetsindelningen och aktuella förhållanden på plats genom redovisning av t.ex. byggnader, vägar och höjdinformation. Förhållanden på plats studeras och mäts in i fält med noggrann mätutrustning.

En fastighetsutredning bör vara utförd innan grundkartan tas fram. Fastighetsutredning innebär en genomgång av samtliga berörda förrättningsakter för att kunna bedöma omfattningen och läget på fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och fastighetsanknutna rättigheter.

Kart- och mätenheten har möjlighet att på uppdragsbasis upprätta grundkartor. Kontakta mätenheten för mer information.

Prisexempel från 2020 års taxa:

Avgift för tillfälligt nyttjande av primärkarta är 1802 kr/ha

Avgift för grundkarta är 5406 kr/ha. Arbetskostnad för upprättande av kartunderlag tillkommer.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Mätningstekniker
Jon Peterson
0526 – 191 89
jon.peterson@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson