HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Befolkningsutvecklingen

Strömstads kommun hämtar aktuell befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt från Västra Götalandsregionen. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för bland annat budgetarbetet, planeringsarbete med mera.

Befolkningen i Strömstads kommun har under de senaste åren ökat kontinuerligt. Här nedan kan du, månadsvis, följa utvecklingen för befolkningsutvecklingen i vår kommun.

Månadsstatistik 2019-2020


Månad

Folkmängd vid månadens slut

Folkökning

2020Januari

13 261

43

Februari

Informationen för februari kommuner under mars månad.

2019Januari

13 262

9

Februari

13 244

-18

Mars

13 211

-33

April

13 204

-7

Maj

13 183

-21

Juni

13 207

24

Juli

13 233

26

Augusti

13 237

4

September

13 225

-12

Oktober

13 226

1

November

13 218

-8

December

13 218

0

Summa befolkningsförändring,
januari till december 2019: - 35

Källa: SCB

Befolkningsutveckling 20072-2018

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under flera år. I figuren nedan kan du följa befolkningsutvecklingen mellan åren 2007 till 2018

bild befolkningsutveckling fram till 2018

Befolkningsprognos år 2030: 15 000 invånare

Enligt antagen budget för kommunen 2019 är kommunens mål att till år 2030 bli 15 000 invånare. För att uppnå detta behöver vi tillsammans arbeta för att få fler bostäder, skapa fler arbetstillfällen och utgöra en attraktiv plats att leva och bo på.

Kommunen arbetar därför aktivt med att få fram fler färdiga detaljplaner för bostäder (se antagen bostadsförsörjningsplan), bedriver ett aktivt samarbete med det lokala näringslivet för ett attraktivare centrum samt jobbar för att utveckla det lokaal företagsklimatet.

För mer information kring befolkningsprognoser se länk i rutan till höger på sidan.

Vill du botanisera bland befolkningsstatistik i övrigt kan du hitta både lokal, regional och nationell, tillgängligt, statistik hos SCB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

befolkningsprognos 2030

I Västra Götalandsregionens öppna statistikdatabas kan du själv följa befolkningsprognoserna för Strömstads kommun samt för övriga kommuner i regionen.

Statistikdatabasen, Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-06, Helene Evensen

SIDANSVARIG: William Lindahl