HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Befolkningens utveckling

Strömstad växer, det visar statistik över befolkningens utveckling, ökningstakten har dock avtagit något de senaste åren.

Statistik över inflyttning och befolkningens ålderssammansättning är ett viktigt underlag för budget och annat planeringsarbete. Befolkningen i Strömstads kommun har under de senaste åren ökat kontinuerligt. Statistiken kommer från SCB och Västra Götalandsregionen.

Månadsstatistik 2019-2020


Månad

Folkmängd vid månadens slut

Förändring

2020Januari

13 261

43

Februari

13 288

27

Mars

13 274

-14

April

13 306

32

Maj

13 312

6

Juni

13 328

16

Juli

13 318

-10

Augusti

13 299

-19

September

13 279

-20

Oktober

13 266

-13

November

13 249

-17
2019Januari

13 262

9

Februari

13 244

-18

Mars

13 211

-33

April

13 204

-7

Maj

13 183

-21

Juni

13 207

24

Juli

13 233

26

Augusti

13 237

4

September

13 225

-12

Oktober

13 226

1

November

13 218

-8

December

13 218

0


Befolkningsutveckling 1970-2020

Strömstads kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under flera år. I figuren nedan kan du följa befolkningsutvecklingen 1970 fram till 2020. Se den interaktiva grafen på SCB:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Graf över befolkningens utveckling fram till årsskiftet 2019-2020.

Befolkningsmål år 2030: 15 000 invånare

År 2030 ska Strömstads kommun ha 15 000 invånare. För att nå dit behöver Strömstad fortsatt vara en plats där det är attraktivt att bo och verka. Ökad inflyttning kräver också både fler arbetstillfällen och fler nya bostäder.

Kommunen arbetar därför aktivt med detaljplanering för bostäder (se antagen bostadsförsörjningsplan) och strävar efter att utveckla det lokala företagsklimatet.

För mer information kring befolkningsprognoser, se SCB:s databas.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: William Lindahl