Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Alla arvoden, taxor och avgifter

Kommunens arvoden och taxor ses över varje år och fastställs av kommunfullmäktige i november.

Arvoden, taxor och avgifter som gäller under 2023.

Barn- och utbildningsnämnden

Innehåller bland annat taxor för lokalhyra, bibliotek, kulturskola, förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt för måltid och skollunch.

Miljö- och byggnämnden

Innehåller bland annat taxor för bygglov, kartor, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn enligt miljöbalken och räddningstjänsten.

Socialnämnden

Innehåller bland annat taxor för vård, omsorg och boendestöd, stöd och service samt färdtjänst.

Tekniska nämnden

Innehåller bland annat taxor för vatten- och avlopp, avfall, hamn och gästhamn, fjärrvärme, upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa.

Kommunstyrelsen

Innehåller taxor för hyra av kulturhuset samt idrottsanläggningar samt taxor för kopiering och utskrifter.

Politikerarvoden

Innehåller arvoden för politker.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Carsten Sörlie