KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Alla arvoden, taxor och avgifter

Kommunens arvoden och taxor ses över varje år och fastställs av kommunfullmäktige i november.

Arvoden, taxor och avgifter som gäller under 2023 samt de nya taxorna för år 2024.

Barn- och utbildningsnämnden

Innehåller bland annat taxor för lokalhyra, bibliotek, kulturskola, förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt för måltid och skollunch.

Miljö- och byggnämnden

Innehåller bland annat taxor för bygglov, kartor, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn enligt miljöbalken och räddningstjänsten.

Socialnämnden

Innehåller bland annat taxor för vård, omsorg och boendestöd, stöd och service samt färdtjänst.

Tekniska nämnden

Innehåller bland annat taxor för vatten- och avlopp, avfall, hamn och gästhamn, fjärrvärme, upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa.

Kommunstyrelsen

Innehåller taxor för hyra av kulturhuset samt idrottsanläggningar samt taxor för kopiering och utskrifter.

Politikerarvoden

Innehåller arvoden för politker.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Lars Hustoft
0526-192 02
lars.hustoft@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lars Hustoft