Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Nationella jämförelser

Resultat från brukarundersökningar, öppna jämförelser och nyckeltal analyseras för att vi skall kunna identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer dessutom varje år en mängd olika mätetal för kommunernas verksamheter. De kallas för öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.Genom öppna jämförelser kan du få fram siffror över ekonomiska nyckeltal, kostnader, resurser, personal m.m.

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården (se länk i rutan till höger på sidan).

Brukarundersökningar

Med jämna intervall sker nationella brukarundersökningar där brukarna själva får svara på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar. Resultaten kan du ta del av via Kolada (se länk i rutan till höger på sidan).

Brukarundersökning funktionshinder riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) .
Boendestöd Pdf, 67.1 kB.
Daglig verksamhet Pdf, 68.5 kB.
LSS Pdf, 68.6 kB.

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
IFO Pdf, 65.5 kB.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
är en enkätundersökning som skickas till äldre personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. De som har svarat i år skiljer sig inte från tidigare års respondenter beträffande fördelningen av kön och ålder. Men i årets undersökning är andelen äldre som har svarat utan hjälp från någon annan större jämfört med föregående år pga covid-19, både hos dem som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst och hos dem som bor på särskilt boende för äldre. I årets undersökning liksom tidigare års undersökningar är det en större andel av dem som svarar själva som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott. Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets undersökning. Årets resultat bör därför tolkas med försiktighet.

Lite om undersökningen:
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?. Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). I 2020 års undersökning av Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? fick 215 522 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av dessa svarade 110 715 personer på enkäten. Enkäterna skickades ut under vecka 11 (9–13 mars) och sista svarsdatum var den 24 maj.

Sammanfattning Pdf, 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Särskilt boenden SÄBO Pdf, 846.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänst Pdf, 747.6 kB, öppnas i nytt fönster.Länkar

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du fördjupad information och jämförelsedata inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Kolada, brukarundersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Undersökningar där brukarna själva svarat på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Josephine Karlsson