KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Bild, film och ljud i förskolan

Bilder, filmer och ljudupptagningar där personer förekommer klassas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Huvudregeln är att bilder, filmer och ljudupptagningar där barn eller elever medverkar inte ska spridas utanför verksamheten. Till verksamheten hör förskolans lokaler samt Vklass.

Pedagogisk dokumentation

Med pedagogisk dokumentation menas all dokumentation som görs i verksamheten som syftar till att dokumentera lärande och lärprocesser.

Inom ramen för den pedagogiska dokumentationen i förskolan får bild, film och ljudupptagning med barn användas. Det innefattar också gruppbilder och individuella fotografier i skoladministrativa system för identifiering, till vikarier eller i andra pedagogiska sammanhang,

Den pedagogiska dokumentationen ska stanna inom verksamhetens ramar och kan publiceras i Vklass. Pedagogiska dokumentation får inte publiceras i externa medier såsom webbplats, bloggar och sociala medier.

Vklass - vad gäller?

Lärplattformen Vklass är att likställa med den fysiska miljön i förskolan, vilket betyder att bilder i form av pedagogisk dokumentation får publiceras där utan samtycke.

Det är strängt förbjudet att ta så kallade skärmdumpar på bilder i Vklass och sedan sprida eller publicera dessa. En förskola kan inte hållas ansvarig om så sker, utan det är ditt ansvar som vårdnadshavare att inte sprida bilder från Vklass.

Nej-tack-ruta i Vklass

Bilder som publiceras i Vklass är en form av pedagogisk dokumentation. Den ruta som finns i Vklass, där du som vårdnadshavare kan ange om du inte vill att ditt barn ska förekomma på bild, gäller inte den pedagogiska dokumentationen. När det kommer till dokumentation inom verksamheten såsom förskolans lokaler och Vklass är rutan i praktiken verkningslös. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för Strömstads kommun att ta bort rutan eller anpassa informationen som hör till den.

Extern publicering

Med extern publicering menas all publicering av bild, film och ljudupptagning utanför verksamhetens lokaler samt Vklass. Det inkluderar trycksaker, annonsering, webbsidor, bloggar och sociala medier.

En förskola kan använda sig av till exempel blogg eller sociala medier för att visa verksamheten genom barns alster, bilder på pedagogiska miljöer med mera.

Inga bilder på barn får förekomma i extern publicering. Om man vill publicera dokumentation i form av bild, film eller ljud i externa kanaler krävs att samtliga vårdnadshavare slutit avtal för publicering.

Skolfotografering

För individuella fotografier, gruppbilder eller fotografier till en skolkatalog som tas av ett anlitat externt fotoföretag och sedan avses att säljas till vårdnadshavarna, gäller att fotoföretaget själv ansvarar för att, före fototillfället, inhämta samtycke från vårdnadshavare. Fortsatt behandling av personuppgifterna för fotoföretagets syfte/ändamål får inte förekomma om samtycke saknas. Fotoföretaget är personuppgiftsansvarig för sin behandling för sina ändamål.

Barn med skyddade personuppgifter

Barn med skyddade personuppgifter får inte förekomma på bild, inte heller i pedagogisk dokumentation eller i Vklass.

Syftet med Strömstads kommuns riktlinje för bild, film och ljudupptagning är att förskolan inte ska medverka till att sprida personuppgifter utanför sin egen verksamhet.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson