KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i de flesta ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller en anmälan.

Miljö- och byggnämnden kallar skriftligen till ett tekniskt samråd där byggherren och kontrollansvarig ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer, till exempel räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Som byggherre ansvarar du för att projektörer och entreprenörer kallas till byggsamrådet.

Vid samrådet görs en genomgång av:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden 

Vid samrådet upprättas ett protokoll 

Stora byggprojekt kan behöva flera tillfällen innan samrådet är komplett och delar av projekteringen kan behöva diskuteras tidigt. Kontakta våra byggnadsinspektörer för information. 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson