KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ansöka om ledighet - Vuxenutbildningen

Behöver du vara ledig från dina studier?

Hav och klippor

Vid ledigheter behöver du som är elev vid Vuxenutbildningen fylla i en blankett och lämna till undervisande lärare.

Regler för ledighet från studier

  • Ledighet för enstaka lektioner gör du upp med berörd lärare.
  • Vid ledighet längre än 1 vecka måste du ansöka om ledighet.
    - För ledigheter kortare än två veckor beslutar din lärare.
    - För ledigheter längre än två veckor beslutar rektor.
  • Ledighet vid kursstart beviljas endast vid synnerliga skäl

Tänk på...

  • att ditt studiemedel från CSN påverkas. Du är själv ansvarig att meddela CSN eventuella studieuppehåll oavsett skäl.
  • att närvaron är viktigt för att du ska klara din utbildning. Längre ledigheter är därför inte att rekommendera.

Ansökan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Alexander Johansson