Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Möjlighet – nya bostadstomter i centrala Skee!

Vill du bo centralt i Skee med närhet till bland annat förskola, skola, ishall och fotbollsplan? Strömstads kommun planerar att bygga ett nytt bostadsområde i centrala Skee med cirka 25 tomter.

Om tomterna

Tomtarean är mellan 950 och 1240 kvadratmeter. Kommunalt vatten, avlopp och dagvatten ingår, medan avgifter för el, tele och fiber tillkommer. Tillåten storlek för byggnad är 20 % av fastighetsarean, dock max 180 kvadratmeter inklusive komplementbyggnad. Tomterna kommer att överlåtas i befintligt skick, det vill säga att pålning och delvis lättfyllning krävs för att bygga på tomterna. För tomterna gäller detaljplan för Hjältsgård 6:1.

Planhandlingar hittar du här

En första etapp av tomter beräknas kunna stå klart för försäljning under 2024.

Riktpris/tomt: Pris kommer att beslutas av tekniska nämnden när kostnaderna för infrastrukturutbyggnaden klarlagts.

Om Skee

Skee är kommunens näst största samhälle beläget cirka 6 kilometer öster om centrala Strömstad med goda kommunikationsmöjligheter till Strömstad med gång- och cykelväg, bil och tåg. Skee ligger även i direkt anslutning till E6 med mycket goda möjligheter till pendling.

Intresseanmälan

Är du intresserad? Anmäl dig till den kommunala tomtkön.

Ställ dig i tomtkö – mer information

Bilden visar planområdets placering i tätorten Skee.

Tomternas placering

Exempelskiss på hur det kommer att kunna se ut - tomter med vita hus i centrala Skee

Exempelskiss

Kontakt

Linus Johnson
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
linus.johnson@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Johander

SIDANSVARIG: Linus Johnson