KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Regler för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad intresseanmälan.

Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA)ska en Intresseanmälan/serviceanmälan skickas in till Strömstads kommun, Tekniska förvaltningen, 452 80 Strömstad.

Detta gäller även vid tillfällig anslutning, t.ex. byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av gäststuga eller annan tillbyggnad.

Möjlighet till anslutning

När din intresseanmälan har kommit in till kommunen undersöks möjligheten till anslutning, hur fastigheten ligger i förhållande till det befintliga kommunala VA-nätet och till det så kallade verksamhetsområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet eller i direkt anslutning ordnar kommunen en förbindelsepunkt för inkoppling. Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet görs en bedömning utifrån hur området är prioriterat i kommunens långsiktiga VA-plan.

Du får därefter information om/när din fastighet förväntas förses med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen gör denna bedömning utifrån den lagstiftning som styr den kommunala VA-hanteringen, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster nedan kallad vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inkoppling

I det fall fastigheten beviljas anslutning bestämmer huvudmannen efter samråd med fastighetsägaren hur många ledningar fastigheten ska förses med, vilka dimensioner de ska ha och var de ska dras in till fastigheten. När kommunens ledningar är framdragna till fastigheten kommer en inkopplingspunkt ordnas, den så kallade förbindelsepunkten, där fastighetsägaren ansluter sina ledningar.

Tänk på att husdränering, stuprör eller annat dagvatten aldrig får kopplas till kommunens spillvattenledning!

Kommunens VA-tekniker ska alltid kontrollera inkopplingen innan schakten grävs igen, observera att den kommunala servisventilen bara får öppnas av kommunens VA-tekniker.

I Strömstad är kommunens tekniska nämnd huvudman för vatten- och avloppsanläggningen och kommunens VA-avdelning (tekniska förvaltningen) sköter det praktiska arbetet på uppdrag av nämnden.

Fastighetsägare blir avgiftsskyldig när kommunen har ordnat en förbindelsepunkt/inkopplingspunkt till din fastighet. Avgiftsskyldigheten omfattar både anläggningsavgift och brukningsavgift (25 § vattentjänstlagen).

Det är vid förbindelsepunkten som den juridiska ansvarsgränsen går. Det betyder att alla ledningar och andra VA-installationer på fastighetens sida av förbindelsepunkten ägs och sköts av fastighetsägaren. Kommunen har inte översikt på hur ledningarna ligger inom tomtgräns. Ledningar ligger oftast rakt med undantag av hinder i backen som fjäll eller stor sten. 

Bilden visar förbindelsepunkter vid tomtgräns

Länkar och information

Vad koster anslutning av vatten- och avlopp?

Du kan se några räkneexempel på sidan Avgifter för vatten och avlopp eller ta kontakt för information om vad det kostar för just din fastighet.

Taxor och avgifter

Vatten och avloppstaxan kan sökas upp i Tekniska nämndens taxor och avgifter.

Så läser du fakturan

Vatten- och avloppssavgifterna debiteras 3 gånger per år (tertial). Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september.

Fakturaexempel med förklaring Pdf, 1.5 MB.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan
direkt som elektronisk faktura
(e-faktura) eller via autogiro.

Ägarbyte

Anmäla ägarbyte - flyttanmälan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson