KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Regler vid försäljning

Om du har tillstånd är det viktigt att du inte säljer tobak till personer under 18 år och det ska vara skyltat med 18 års åldersgräns. Det finns mycket strikta regler om hur marknadsföring får göras och hur tobak ska vara märkt.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska innehålla de rutiner som du och din personal behöver för att veta vad ni ska göra, och vem som har ansvar för vad. Om ni till exempel säljer tobaksvaror på distans eller för avhämtning måste ert egenkontrollprogram innehålla information om hur ni kontrollerar åldern på kunderna. Se till att hålla ert egenkontrollprogram uppdaterat och lättillgängligt för tillsyn. Det verksamhetsägaren som är ansvarig för att personalen löpande får tillräcklig utbildning.

Tobaksvaror - bilagor och egenkontrollprogram Länk till annan webbplats.

Ålderskontroll

Tobak får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Verksamhetsägaren ska utbilda personalen så att denne kan reglerna och är trygg med att begära legitimation.

Ni ska ha skyltar som informerar om att åldersgränsen för att köpa tobak är 18 år. De ska vara i bra skick och placerade på lämpliga platser så att de syns. Ni kan utforma era egna, bara det är tydligt vad som gäller.

Skyltar och dekaler kan beställas på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om tobak och liknande produkter har som främsta mål att skydda människors hälsa. Det innebär att hälsan prioriteras över handlarens intresse av att sälja och marknadsföra produkterna.

Vi lägger stor vikt vid att lagen tillämpas enhetligt inom kommunen för att undvika snedvriden konkurrens mellan olika företag och säkerställa rättvisa och jämlika förhållanden. Vad som är tillåtet och inte, när det gäller marknadsföring, ändras över tid eftersom det löpande kommer nya domar och olika statliga ställningstagande som kommunerna behöver förhålla sig till.

Det är förbjudet att marknadsföra tobak till konsumenter, men det finns några undantag. Undantagen gäller kommersiella meddelanden som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Dessa undantag bör dock tolkas restriktivt enligt dom i kammarrätten, och innebär att personer som inte aktivt söker efter tobaksprodukter ska utsättas för marknadsföring.

Exempel på tillåten och otillåten marknadsföring

Hur kommersiella meddelanden kan utformas är starkt begränsat och en bedömning måste göras på plats i butik. Vi ska dock försöka att ge lite vägledning.

Marknadsföringen får inte utformas så att den väcker särskild uppmärksamhet eller genom sin storlek utgör ett dominerande inslag i miljön. Om marknadsföringen drar till sig uppmärksamhet, syns på långt håll på grund av sin storlek, har stark färg, om den växlar bild eller har rörliga bilder, så är den troligtvis inte tillåten. Om skärmen är placerad vid golvnivå är den som regel inte heller tillåten.

Ibland kan enstaka små meddelanden vara tillåtna, men den samlade effekten kan blir påträngande och då är det inte tillåtet. Kom ihåg att även förpackningarna är kommersiella meddelande som bidrar till att tobak kan utgöra ett dominerande inslag i butiken. Det kan vara tillåtet att ha relativt mycket tobak bakom disken om det kan motiveras av hög försäljning.

Samma meddelande får inte förekomma på flera platser eftersom dubbletter över lag inte är tillåtet. Ibland kan det vara acceptabelt med ett kommersiellt meddelande i ovankant på en snuskyl.

Belysning av väggar kan ibland tillåtas men bedömning måste alltid göras på plats. Det kan komma domar som gör att våra bedömningar blir mer restriktiva. Flera stora kommuner har nolltolerans när det gäller belysning, exempelvis Göteborg och Borås.

Om ett marknadsföringsmeddelande ska kunna tillåtas, måste det rikta sig till kunder som aktivt söker produkterna. Det betyder att det bara ska nå kunderna som är nära produkterna. Bedömningen är restriktiv.

Kommersiella meddelanden får bara innehålla relevant information om produkten och dess egenskaper. De bör också presenteras på ett neutralt och sakligt sätt. Bilder i marknadsföringen bör endast visa enskilda produkter och/eller deras förpackningar på en neutral bakgrund. Reklam för tobak får heller inte göras genom rabatter, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller genom att ge ut reklammaterial som askkoppar, tändare eller paraplyer.

Specialbutiker

När det gäller specialbutiker för tobak (det vill säga butiker som enbart säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och tillbehör till dessa produkter), bedöms det inte riktigt på samma sätt som andra butiker. Marknadsföringen inom specialbutiker kan tillåtas vara något mer framträdande eller omfattande, men det måste fortfarande vara inom lagens ramar och inte uppmuntra till överdriven användning. Det är viktigt att notera att även specialbutiker måste följa de grundläggande principerna för ansvarsfull marknadsföring och inte bidra till ökad konsumtion eller en positiv inställning till användning av tobak eller det vita snuset.

Ansvar

Du som har tillstånd att sälja tobak är ansvarig för att marknadsföringen är korrekt utformad. Det är alltså inte tobaksbolaget eller deras säljare som ställs till svars för hur det ser ut i din butik om vi uppmärksammar brister.

Vill du öka din kunskap kring marknadsföring av tobak så rekommenderar vi Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill ni ha hjälp att ta fram domar så bistår vi gärna med det. Skriv ett meddelande till oss.

Från och med den 20 maj 2019 gäller regler för spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Syftet med dessa regler är att bekämpa den illegala handeln med tobaksvaror. Om du vill lära dig mer om detta så finns det bra information på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert