HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detta kräver bygglov

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentligt ändrad användning
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri Du kan behöva bygglov för
 • Altaner och uteplatser
 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Murar och plank
 • Skyltar
 • Solfångare, beroende på storlek och placering.

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus
 • Vindkraftverk
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
Besök endast via bokningar.

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)
0526-190 00

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang