KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detta kräver bygglov

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentligt ändrad användning
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri 

Du kan behöva bygglov för:

 • Altaner och uteplatser
 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Murar och plank
 • Skyltar
 • Solfångare, beroende på storlek och placering.

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus
 • Vindkraftverk
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Telefontid hos bygglovshandläggare:
08.30 - 09.30
(ej torsdagar)

Besök till bygglovshandläggare endast via bokning.

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson