KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skee skola

Skee skola

Skee skola ligger 8 km från centrala Strömstad. Skolan har nära till härliga skogsområden och ortens ishall vilket innebär närhet till aktiviteter för barnen.

Kommunens mål

Kommunens fokusområde för skolan är Lära för livet - alla skall lyckas i skolan, och vårt långsiktiga mål är att Strömstad år 2030 skall vara en förebild inom utbildning.

För att nå detta fokuserar vi på tre områden:
- Trygghet och studiero för alla elever.
- Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor.
- Ökat elevinflytande över utbildningen.

Om skolan

Skee skola har ungefär 190 elever, från förskoleklass till åk 6.

Skolan har en stor skolgård med en ”lillskog” på baksidan som erbjuder ingångar till olika lekar samt undervisning. På skolgården finns också sandlåda, gungor, klätterredskap och fotbollsmål.

Totalt arbetar ca 30 personer på skolan.
- Lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledning
- Servicepersonal för kök, lokalvård, och fastighet
- Elevhälsan med skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog

Skolans utflykter brukar uppskattas och då är det skolans femmor och sexor med stöd av pedagogerna som följer alla elever samt håller i aktiviteter på vägen. Vi har också fadderverksamhet, rastaktiviteter och en återkommande innebandyturnering för åk 4-6 där vinnande laget möter lärarna. Dessa aktiviteter bidrar till gemenskap och vi-känsla som är en viktig del av vårt värdegrundsarbete och i sin tur skapar förutsättning för högre måluppfyllelse.

Förtydligande pedagogik och tillgänglig lärmiljö

I Strömstad har vi under två års tid utvecklat det kooperativa lärandet i undervisningen. Nu tar vi utvecklingsarbetet ett steg vidare och arbetar under en treårsperiod med förtydligande pedagogik i undervisningen och tillgänglig lärmiljö för eleverna

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ulrika Bogren